Pārplāno projektus un diskutē par apvienošanos

Kur paliek mūsu nauda

Novada domes sēde

Turpinājums. Sākums 30. aprīlī

Jau vēstījām, ka aprīļa novada domes sēdē (norisinājās 29. aprīlī) deputāti sprieda, kādi vēl darbi būtu veicami pirms šī gada pašvaldību vēlēšanām. To skaitā, ka jāpaspēj ieguldīt tas nepilnais miljons eiro, kas pašvaldības budžetā ienācies pēc grants karjera pārdošanas. Vairākumā tie ir ieguldījumi ceļu, celiņu un laukumu projektos, piemēram, Daigones ielā, kur novietot auto pirms doties uz virvju trasi (turpat iecerēts papildināt aktīvās atpūtas iespējas). Bet ir paredzēti arī darbi pagastos, to skaitā plānots uzlabot bērnu rotaļu laukumiņus.

Aizņemsies citur

Vēl par prioritātēm. Kā iepriekš vēstījām – viena no tām bija Cēres skolas fasāde. Šāda “prioritāro darbu“ sagrupēšana ir bijusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prasība, un tas nozīmē, ka tieši tiem darbiem pašvaldībai tad arī būs iespēja aizņemties līdzekļus. Tomēr izrādījies, kā skaidroja attīstības nodaļas vadītāja Sintija Kokina, ka izglītības iestādēm naudu no konkrētā avota pasmelties nav iespējams, tāpēc prioritāte nu būs sociālā dienesta telpās plānotais remonts – šim mērķim pieejams aizņēmums līdz 400 000 eiro (iepirkums par darbiem vēl gan nav izsludināts). Deputāte Solvita Zvirgzdiņa sēdē interesējās, ko tas nozīmē skolas fasādei – vai šo dabu tad neveiks vispār? Priekšsēdētāja Inga Priede skaidroja, ka ieceri īstenos, tikai aizņemšanās paredzēta citviet. Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica vēl apliecināja, ka atšķirības ir nebūtiskas, jo tiem aizņēmumiem, kas tiek piešķirti pašvaldībām, procentu likmes esot vienlīdz zemas.

Aicina gatavoties laikus

Jau vēstījām, ka aprīlī tika apstiprināti gada pārskati – kā novada domei, tā arī pašvaldības uzņēmumam SIA «Kandava komunālie pakalpojumi». Par pašvaldību un to, kā sakārtots budžets, revidentam, kas arī kādā brīdī pieslēdzās attālinātajai domes sēdei, nebija daudz sakāmā. Tomēr vēlējums bija jau laikus sākt gatavoties novadu reformai un tam, ka būs jāapvienojas ar kaimiņu pašvaldībām. Tas nozīmē, ka jāveido inventarizācijas komisija un jāvērtē vēl nenovērtētie īpašumi. Ieteicams – piesaistot arī lielā, topošā novada speciālistus, lai pārņemšana, kurai vajadzētu noslēgties šī gada noslēgumā, notiktu pēc iespējas bez aizķeršanās.

Jaudu izmanto tuvu maksimālajam

Vēl par komunālo saimniecību. Kopumā, kā apliecināja uzņēmuma grāmatvede Inese Saliņa, šis periods uzņēmumam noslēdzies ar plusiem, pat ja atsevišķās pozīcijās ieņēmumu ir bijis mazāk. Bet, kā apliecināja komunālo jautājumu komitejas vadītājs Egils Bariss – riski tāpat saglabājas, jo, piemēram, cenas izejmateriāliem arvien turpina pieaugt. Arī uzņēmuma tā dēvētais likviditātes koeficients (0,71) apliecinot, ka sabiedrībai var rasties grūtības segt savas īstermiņa saistības. Problēma ir arī salīdzinoši lielās parādsaistības. Deputāts Dainis Rozenfelds interesējās, vai uzņēmumam šajā gadā ir arī kādi lielāki plāni, kādi lielāki darbi paredzēti? I. Saliņa skaidroja, ka vairāk tomēr ikdienas darbi. Arī I. Priede apstiprināja, ka šobrīd “labi, ka ejam plusos“, ar to acīmredzot domājot, ka papildu ieguldījumi un aizņēmumi šobrīd nebūtu vēlami. Deputāts kā allaž arī interesējās par darbiem, ko uzņēmums, iespējams, varētu uzņemties un papildus nopelnīt, piemēram, varētu vairāk pļaut? Izpilddirektors Egīls Dude atgādināja, ka ir tādas sfēras, kurās pašvaldībai nevajadzētu jaukties, īpaši, ja ir privātuzņēmēji, kas šādus pakalpojumu jau sniedz. Tas tiktu uztverts kā konkurences pārkāpums. Viņš arī atgādināja, ka liela ierobežojoša problēma tiešām ir debitori – komunālajai saimniecībai klienti parādā esot gandrīz 100 000 eiro, par ko jācīnās. Daļa parādu gan tāpat esot problemātiski un diez vai atgūstami, jo pat piedziņa īsti nerentējas. Deputāts Guntars Indriksons vēl interesējās – vai nav iespējams Sabiles katlumājai pieslēgt vēl kādus jaunus objektus – tas varbūt arī peļņu ilgtermiņā palielinātu. E. Dude skaidroja, ka šoziem, kad gaisa temperatūra pazeminājusies pietiekami ievērojami, katlumāja strādājusi ar aptuveni 85% jaudu. Līdz ar to – maz ticams, ka daudz objektu vēl varētu trasei pievienot.

Turpmāk vēl.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.