No 1. februāra bērnu ēdināšanā – vienotas atlaides, bet dažāda – maksas

Iepazīstoties ar Tukuma novada pašvaldības lēmumu par ēdināšanas maksām Tukuma novadā, kas stāsies spēkā no 1. februāra, no daudzajiem skaitļiem pārņēma neliela haosa sajūta. Izrādās, teju vai katrā skolā un bērnudārzā ir cita pusdienu maksa un līdz ar to arī atšķiras tā naudas summa, kas par ēdināšanu būs jāmaksā vecākiem.

Kur paliek mūsu nauda

Tik drīz vēl ēdināšanas maksas vienādot nevarēs

Šo lēmumu lūdzām skaidrot izglītības pārvaldes vadītājai Dacei Strazdiņai, kas to arī bija gatavojusi un pati nosauca par kārtīgu zinātniski pētniecisko darbu. Viņa skaidroja, ka lēmums ir sarežģīts tāpēc, ka ir salikta kopā 31 kādreizējo četru novadu izglītības iestāde, un gandrīz katrā ir atšķirīga situācija ēdināšanā: “Pirmkārt, Engures un Jaunpils novadā līdz 2021. gada beigām visiem bērniem, ieskaitot pirmsskolēnus, bija pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas. Kandavā atlaides ēdināšanai bija tikai daudzbērnu ģimenēm – 50% apmērā, bet Tukuma novadā bija gan atlaides, gan vecāku līdzmaksājums. Otrkārt, visu sarežģīja arī tas, ka atšķiras maksa katrai ēdināmo grupai – pirmsskolēniem, obligātā skolas vecuma bērniem (5-7 gadi), sākumskolai un 5.-12. klašu grupai. Treškārt, novados atšķiras arī pakalpojumu sniedzēji – bijušā Engures novada izglītības iestādēs ēdināšanu lielākoties nodrošina pati iestāde. Kandavā – kā iepriekš, tā tagad – ēdina komersants – SIA «Saltums Kandavā», Tukuma novadā šobrīd ir pat trīs līgumi ar komersantiem, no kuriem divi – SIA «IRG» un SIA «Saltums Kandavā» – nodrošina ēdināšanu lielākajā daļa izglītības iestāžu. Tas nozīmē, ka gan Kandavas, gan Tukuma novadā ēdināšanas cena ir noteikta konkursā. Tikmēr Tumē (līdz mācību gada beigām) un Džūkstē šo pakalpojumu sniedz pati izglītības iestāde. Lūk, tāpēc viss ir tik sarežģīti. Tādēļ esam aicinājuši izglītības iestādes iepazīstināt vecākus ar tām ēdināšanas maksām, kādas no 1. februāra būs konkrētajā iestādē.” Vaicāta, vai ir zināms, kad šīs pusdienu maksas varēs novienādot, D. Strazdiņa skaidroja, ka to esot grūti pateikt, jo konkursiem, piemēram, ir atšķirīgi termiņi.

Kam par ēdināšanu nebūs jāmaksā?

Pašvaldība 100% apmērā ēdināšanas izmaksas sedz obligātā izglītības vecuma bērniem no 5 līdz 6 (reizēm arī septiņiem) gadiem, neatkarīgi no tā, vai viņi to apgūst bērnudārzā vai skolā. Pašvaldība arī sedz starpību, kas rodas starp valsts piešķirto finansējumu un reālajām izmaksām 1.-4. klasēm, līdz ar to arī 1.-4. klašu skolēniem par ēdināšanu nav jāmaksā. Vēl 100% apmērā pašvaldība ēdināšanas maksu sedz bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Kam jāmaksā 50% no ēdināšanas maksas?

5.-12. klašu skolēniem, neatkarīgi no tā, kurā no bijušajiem novadiem viņi mācās, no 1. februāra par pusdienām būs jāmaksā 50% no katrā mācību iestādē noteiktās ēdināšanas maksas. Šī maksa vecākiem svārstās no 0,78 eiro līdz 1,15 eiro dienā atkarībā no mācību iestādes.

Pirmskolā pašvaldība sedz 1,17 eiro dienā

Visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldība sedz 1,17 eiro dienā katram bērnam, līdz ar to vecāku maksa svārstās no 0,53 eiro līdz 1,75 eiro dienā arī atkarībā no iestādes.

Sedz 8% no pusdienu cenas

Ar domes lēmumu ir noteikts, ka 81% no ēdināšanas maksas dienā pašvaldība sedz tiem 5.-12. klašu bērniem, kas ir no daudzbērnu ģimenēm vai ir nodoti aizbildnībā, bērniem ar invaliditāti vai tiem, kas slimo ar celiakiju. Starpība jāpiemaksā vecākiem.

Strazdiņa piebilda, ka, piemērojot atlaides, skolai ļoti rūpīgi jāvērtē katra bērna situācija – lai viņš saņemtu vislielākās atlaides.

Vai uzņēmumam dubults atbalsts?

Izvērtējot ēdināšanas izmaksas novada skolās (skatīt tabulu), vislielākā maksa par pusdienām šobrīd ir Milzkalnes sākumskolā, kam pusdienas nodrošina pašvaldības SIA «Šlokenbekas muiža». Tā kā pašvaldības uzņēmums saņem arī pašvaldības atbalstu tā darbībai, mēs interesējāmies, vai šādi – saņemot pašvaldības līdzfinansējumu pusdienām, uzņēmums nesaņem dubultīgu pašvaldības atbalstu? Pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja, ka šobrīd PSIA «Šlokenbekas muiža» nekādu pašvaldības atbalstu nesaņem: “Pēdējoreiz tas aptuveni 30 000 eiro apmērā piešķirts vai nu 2020. gada nogalē, vai 2021.gada sākumā – muižas darbības nodrošināšanai, bet ne ēdināšanai. Arī šobrīd kafejnīca iztiek pati ar saviem ieņēmumiem.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *