Dome maksās SIA «LatRosTrans» nepareizi aprēķināto nodokli

Kur paliek mūsu nauda

Domes finanšu komitejas sēdē

Tukuma novada domes Finanšu komitejas sēdē un pēc tam sekojošajā domes ārkārtas sēdē 16. jūnijā deputāti ar balsu vairākumu nolēma atmaksāt SIA «LatRosTrans» nepareizi piedzīto nekustamā īpašuma nodokli par uzņēmumam piederošajām inženierbūvēm – maģistrālo naftas produktu cauruļvadu. Nodoklis 68 145,72 eiro apmērā tiks atmaksāts par 2013., 2014. un 2015. gadu, un tāpat tiks atmaksāti 43 194,67 eiro nokavējuma procentos.

Kāpēc jāmaksā?

Kā Finanšu komitejas sēdē skaidroja Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece, juriste Lelde Bičuša, no 2016. gada Tukuma novada domei ir tiesvedība Administratīvās rajonā tiesas Rēzeknes tiesu namā ar SIA «LatRosTrans» – uzņēmums bija lūdzis pārrēķināt nepareizi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. ”Nokavējuma nauda šobrīd pieaug ar katru dienu, un pēc maniem aprēķiniem šis pieaugums ir 17 eiro dienā,” tā L. Bičuša, vēl skaidrojot, ka šādas tiesvedības kopumā notiek ar 16 Latvijas pašvaldībām, no kurām attiecībā uz četrām spriedums ir stājies spēkā šī gada 4. martā. “Tāpēc dome ir saņēmusi SIA iesniegumu ar izlīguma piedāvājumu, jo mūsu tiesvedībā spriedums varētu būt līdzīgs. Ja pieņemam lēmumu par izlīgumu un samaksājam visu naudas summu, valsts ir solījusi nokavējuma naudu atmaksāt, taču lēmums par to ir jāpieņem līdz 16. jūnijam.”

Uzdots kļūdu labot   

Kā sēdē skaidroja advokāte Alise Leskoviča un uzņēmuma pārstāvis Edgars Formaņickis, Augstākā tiesa jau ir atzinusi, ka nepareizi noteiktās vērtības, pēc kurām pašvaldības aprēķināja nekustamā īpašuma nodokli, bijusi Valsts zemes dienesta kļūda, tāpēc dienestam šī kļūda jālabo. Savukārt, skaidrojot nokavējuma procentu radīto summu, uzņēmuma pārstāve atzina, ka likumā «Par nodokļiem un nodevām» ir noteikts, ka par to laiku, kurā nauda atradās pašvaldības rīcībā, bet uzņēmums ar to nevarēja rīkoties, ir tiesības pieprasīt naudas vērtības zudumu. ”Kad mēs nodokļu kļūdu pamanījām, tad Valsts zemes dienests kļūdu izlaboja, un tagad nodoklis tiek aprēķināts pareizi,” tā E. Formaņickis, piebilstot, ka deviņas pašvaldības ir pilnībā norēķinājušās ar SIA «LatRosTrans», taču ar Kandavas novadu joprojām ir strīds tiesā par nokavējuma procentu samaksu, bet pārējās pašvaldības arī ir gatavas kompensēt visu naudas summu.

Kāpēc valsts iestāde neuzņemas atbildību?  

Deputāti interesējās, kāpēc valsts iestāde – Valsts Zemes dienests – var pieļaut kļūdu, bet zaudējumi jāsedz pašvaldībai? Tad lai valsts sedz visu naudas summu! L. Bičuša savukārt skaidroja, ka ir konsultējusies arī par šo jautājumu un noskaidrojusi, ka vienīgā pretimnākšana no valsts būtu šo nokavējuma procentu atmaksa. Tukuma novada gadījumā tie būtu 43 194,67 eiro. Jebkurā gadījumā ar uzņēmumu esam vienojušies par abām pusēm pieņemamu rezultātu.

Agita Puķīte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.