Novadi Saprot I

Reģionālo mediju kopprojekts par medijpratību un to, kam var un kam nevar ticēt interneta vidē.

Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte KLINTA LOČMELE: ”Par to, ka medijpratība ietekmē cilvēka lēmumus un dzīves kvalitāti, ikdienā bieži neaizdomājamies. Tomēr piemēri tam ir visapkārt, un medijpratības trūkums var radīt nopietnus draudus demokrātijas pastāvēšanai un valsts drošībai, jo tikai medijpratīga sabiedrība ir izturīga pret trešo valstu izplatītu manipulatīvu informāciju.”

“Anonimitāte internetā ir mīts, tā neeksistē,” saka IT speciālists Rihards Mhitarjans. Tādēļ, arī ievietojot attēlu sociālajā tīklā vai sūtot kādam privāti, jāapdomā divreiz. Ikvienai fotogrāfijai ir metadati, kuri sniedz informāciju, starp tiem var būt arī ģeolokācijas dati.

Mīti un to atspēkojumi par 5G.

Latvijā ir 119 pašvaldības (no tām – 109 novadi), kas, izmantojot visus pieejamos sociālos tīklus, interneta resursus un drukāto vārdu, par nodokļu maksātāju naudu lepojas ar saviem labajiem darbiem. Novados atlikuši mazāk par 30 neatkarīgiem reģionāliem laikrakstiem, kuros iedzīvotāji var iepazīties ar objektīvu analīzi par pašvaldībās paveikto.

Projekts tapis pateicoties Mediju atbalsta fonda ieguldījumam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Visu pielikumu lasiet šeit

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.