«Kamenēm» jau 10 darbīgu gadu

Dzirdot vārdu kamene, lielākai daļai nāk prātā kukainītis, kas ir darbīgs un var paveikt tādas lietas, kuras dažam liekas pāri viņa spēkiem. Piemēram, ar tik maziem spārniņiem tomēr lidot. Tādas arī ir biedrības «Kamenes» dāmas, kuras jau desmit gadus spēj paveikt īpašas un paliekošas lietas

Dzirdot vārdu kamene, lielākai daļai nāk prātā kukainītis, kas ir darbīgs un var paveikt tādas lietas, kuras dažam liekas pāri viņa spēkiem. Piemēram, ar tik maziem spārniņiem tomēr lidot. Tādas arī ir biedrības «Kamenes» dāmas, kuras jau desmit gadus spēj paveikt īpašas un paliekošas lietas, iesaistoties dažādos projektos, organizējot lekcijas un pilnveidojot savas prasmes radošās darbnīcās. Biedrības vadītāja Sandra Šteina pastāstīja, ka kameņu skaits ar gadiem esot pieaudzis. Šobrīd biedrībā «Kamenes» aktīvi darbojoties 16 dāmas – Daiga Petrova, Ilze Pociusa, Inga Zomberga, Ilze Rasa, Ina Jurēvica, Sandra Šteina, Vita Petrova, Māra Zilberte, Ina Gulbe, Ginta Gulbe Vutāne, Biruta Šteina, Anita Tenisa, Ilga Kalviņa, Līvija Blūmane, Maija Podagele un Rasma Šternberga.

Viss sākās ar pagraba revīziju

Vita Petrova atcerējās to pašu sākumu, kad sapratušas, ka Viesatās vajag kaut ko aktīvi radošu vietējiem iedzīvotājiem. Un tā 2004. gadā kundzes sanākušas kopā un dibinājušas savu interešu klubiņu, kur iesaistījušās aktīvistes no visa Jaunpils novada. Pirmais pašu organizētais bijis pasākums «Kas ir manā pagrabā», kad sievas sanesušas savus ziemai sagatavotos krājumus un kopā ar receptēm izrādījuši interesenti. Starp citu tā vēl joprojām tiekot iesākta atkal un atkal jaunā sezona, kad Kamenes atkal “salido”, lai kopīgi– jautrā un radošā kompānijā – iegūtu jaunas zināšanas un jaunas prasmes.

Oficiālā biedrība ar nosaukumu «Kamenes» dibināta 2008. gada 28. janvārī, jo tas esot bijis tas laiks, kad lai piesaistītu projektu naudas vajadzējis dibināt biedrību, tā nu arī darījušas, jo  bija jau pierādījies, ka Viesatās un visā Jaunpils novadā aktīvistu netrūka. Bet, lai tiktu izvēlēts biedrībai tas īstais un kodolīgākais nosaukums ticis izsludināts pat konkurss. Un no daudzajiem variantiem Anitas Krūtaines visām paticis vis labāk un licies viss piemērotākais.

10 gadi čakli strādājot

Biedrības «Kamenes» dalībnieces ļoti aktīvi ir strādājušas un darbojušās visus desmit gadus. Viņas ir mācījušās – psiholoģijas kursos, projektu rakstīšana kursos utt. Realizējušas dažādus projektus, un kā viens no pirmajiem bijis savas telpas izveidošana un izremontēšana. Uzrakstot projektu «Laivas upē», biedrība ieguvusi līdzekļus mazas laivu piestātnītes ierīkošanai turpat, Viesatās. Liels darbs ticis ieguldīts arī novadpētniecības istabas izveidē un  puķu dobes ierīkošanā pie Kultūras nama. Protams, bija vēl dažādi lielāki un mazāki projekti, lai iekārtotu un sakārotu savu apkārtējo vidi. Visiem interesentiem biedrība rīko arī dažādas nodarbības, piedalās novadu pasākumos, sadarbojas arī ar citām biedrībām, no kurām divas bija ieradušās arī uz jubilejas pasākumu – Irlavas biedrība «Irlavas interešu klubiņš» un Remtes pagasta biedrība «Ideju kalve». Viena no ļoti interesantajām lietām, ko «Kamenes» darot jau vairākus gadus, – veidojot savu kameņu kolekciju – kamenes dažnedažādākās formās un veidos. Apjautājoties, cik tad kamenes ir kolekcijā, pašas pat precīzi nemākot pateikt. Esot ļoti daudz, jo vienmēr, kad kāda kaut kur aizbraucot, atvedot kādu interesantu kamenīti. Liels darbs tiekot ieguldīts arī, veidojot dokumentāciju par paveiktajiem darbiem.

«Kameņu» dzimšanas dienas ballītē, kā jau pienākas bija gan dziesmas un laba vēlējumi, gan svētku galds un vienkāršs kopā būšanas prieks, atceroties, kas paveikts šajos gados. Kaut arī visas kā viena apgalvoja, ka liekas tikai nesen uzsākuši šo kopīgo darbošanos.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.