Budžets, projekti un izsoles

Kārtējā Jaunpils novada domes sēde notika 23. janvārī, tajā pārsvarā tika izskatīti un apstiprināti jautājumi par budžetu. Visus lēmumus domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja.

Kārtējā Jaunpils novada domes sēde notika 23. janvārī, tajā pārsvarā tika izskatīti un apstiprināti jautājumi par budžetu. Visus lēmumus domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja.

Pirmais jautājums darba kārtībā bija izpilddirektora P. Baranovska atskaite par padarītajiem darbiem iepriekšējā mēnesī. To sākot, izpilddirektors gan paziņoja, ka atskaite nebūs diez ko gara, jo iepriekšējā mēnesī ļoti aktīvi visi tika nodarbināti, sastādot sabalansētu budžetu. Vēl turpinājušies darbi Jaunpils dzirnavās un pasta dīķī. Jaunpilnieki piedalījušies barikāžu atceres pasākumos, kā arī Jaunpils pils karnevālā.

Ieņēmumu un izdevumu  prognozes 2018. gadam

Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējais apjoms ir 2 436 601.00€, kas ir par 4,94% jeb 114 810.00 € vairāk salīdzinājumā ar 2017. gadam sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem, un par 10.17% mazāk nekā faktiskie 2017. gada ieņēmumi. Plānoto ieņēmumu samazinājumu pret 2017. gada faktiskajiem ieņēmumiem veido tas, ka 2017.gadā tika gūti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas (par 111 550.00 €), kas 2018. gada budžetā tiek plānoti tikai 10 000 € apmērā. Arī nekustamā īpašuma nodoklis 2017. gadā tika iekasēts par 19.71% lielākā apjomā nekā sākotnēji plānots.

Savukārt Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms, ieskaitot Valsts kases aizdevumu atmaksu, ir plānots € 2 648 282 apmērā. Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz šā gada 31 decembri ir  77 056 €.

Ar projektu sakārtot dzirnavu ēku

Par projektu «Dzirnavu ēkas piedāvājuma paplašināšanu Jaunpils novadā» iesniegšanu detalizētāki pastāstīja attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte: “Projektu – aktualizētu un uzlabotu – iesniedzām jau otro reizi, turklāt kā kopprojektu ar SIA «Jaunpils pils», jo ir zināma pašvaldības nostāja par dzirnavu kompleksa attīstību kā tūrisma un radošās uzņēmējdarbības vietu un tajā esošais un sākotnēji nelielais projekts tūrisma piedāvājumā.” Piedāvājuma pilnveidošana jau notiekot  Igaunijas projekta ietvaros. Un ar šo kopprojektu tiktu sakārtotas pamatlietas – jumts, ēkas nostiprināšana, kā arī  dzīvojamās daļas sakārtošana. Kopējā nepieciešamā šo darbu summa, pēc šī brīža aplēsēm, esot 270 000€. Maksimālā atbalstāmā summa šajā aktivitātē ir 100 000€. Bet, ja projektā startē kā kopprojekts, tad atbalsts ir 80%, un tie tad būtu 80 000€. 19. februārī būs projekta iesniegšana, un tad jau visi attiecīgie procesi norisināšoties tālāk.

Daudzdzīvokļu mājas jāizslēdz no pašvaldības pamatlīdzekļiem

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļiem pastāstīja  Zinta Mielava: “Šis lēmumprjekts ir tapis kopā ar domes grāmatvedību, jo kādreiz reformas sākumā daudzdzīvokļu mājas ar MK lēmumu tika nodotas pašvaldībai. Un tā kā pilnīgi visi Jaunpils dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās ir atsevišķi reģistrēti kā privātīpašumi un katram dzīvoklim līdzi nāk zemes daļa proporcionāli dzīvokļa platībai no zemes platības, uz kuras šī daudzdzīvokļu māja atrodas, nebūtu pieļaujami dubultieraksti grāmatvedības pamatlīdzekļos, tāpēc šīs daudzdzīvokļu mājas ir jāizslēdz no pašvaldības pamatlīdzekļiem.”

Lai Viesatās būtu veikals

Jurista palīdze Dzidra Krastiņa skaidroja, ka Viesatās bijušās pasta telpas īpašumā «Daraudzības» jau kādu laiku netiekot izmantotas. Bet problēma tāda, ka jau gandrīz gadu Viesatās cilvēkiem nav pieejams veikals un jau ļoti daudzi žēlojušies par to, ka tas  ļoti nepieciešams. «Latvijas pasts» šīs telpas atstājis, un, tā kā tās esot pašvaldības īpašums, tās ir  iespēja iznomāt tieši mazumtirdzniecības veikala ierīkošanai. Esot arī izradīta interese no potenciālajiem nomniekiem, par to, lai šīs telpas nodotu izsolei. Deputāti šo lēmumu apstiprināja un noteica, ka mutiskā izsole notiks Jaunpils novada domes sēžu zālē, «Ērģelniekos,» 14.februārī 14.00. Tātad – tiks izsolīts nekustamais īpašums «Draudzības» – Pasta telpas, Viesatās. Tā ir nedzīvojamā  telpa ar kopējo platību 57,4 m². Telpu lietošanas mērķis – pārtikas preču un citu preču mazumtirdzniecība. Izsoles sākumcena būs 28,26 € mēnesī, un viens izsoles solis 1,00€. Nomas tiesību termiņš – trīs gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.