Zemgales vidusskolā ciemojas viesi no citām Eiropas skolām

No 29. septembra līdz 5. oktobrim Zemgales vidusskolā viesojās ciemiņi no «Erasmus +» projekta partnerskolām Spānijā, Itālijā, Polijā un Grieķijā. Projekta nedēļa iesākās ar atklāšanas koncertu, kurā nelielu ieskatu latviešu dziesmu kultūrā, bija sagatavojusi skolotāja V. Fogele ar skolēniem. Pēc atklāšanas koncerta skolēni tika sadalīti piecās komandās, līdzīgi kā olimpiskie riņķi – zaļajā, zilajā, melnajā, sarkanajā un dzeltenajā. Realizējot projekta mērķus un uzdevumus, skolēni pilnveidoja matemātikas, dabas zinību, angļu valodas, mākslas, informācijas tehnoloģiju prasmes, piecas dienas darbojoties starptautiskās komandās. Tāpat skolēni iepazinās arī ar florbola spēli, par kuras eksistenci neko iepriekš nebija dzirdējuši.

Lai ātrāk sadraudzētos un veiksmīgāk sadarbotos, pirmajā projekta darba dienā skolēni izspēlēja saliedēšanās spēles, kuras viņiem bija sagatavojuši skolotāji R. Duksītis un A. Strogonova. Vēlāk viesi iepazina Slampes kultūras pili un bibliotēku, kā arī pašu Slampi. Pēcpusdienā devāmies uz Tukumu, kur komandas izspēlēja orientēšanās spēli Tukuma ielās.

Otrdien un ceturtdien skolēni, kopīgi sadarbojoties, pildīja matemātikas prasmju attīstības uzdevumus, kurus bija sagatavojuši Zemgales vidusskolas skolotāji E. Linde, S. Valucka, K. Jansons, A. Jurševskis, A. Leimane, A. Blumberga un M. Kārkliņa, Z. Breča. Komandām bija jāpārbauda Leonardo da Vinči noteikto ideāla cilvēka parametru atbilstība mūsdienu cilvēkam, jāmēra ziepju burbuļu izmēri, jānosaka to  ģeometriskās formas, jāmet metamie kauliņi un jāaprēķina to summa, starpība vai dalījums. Šie ir tikai daži no uzdevumu piemēriem, kurus skolēni veica ar lielu aizrautību. Skolotāji bija īpaši piedomājuši pie tā, lai matemātikas nodarbības padarītu interesantas un aizraujošas, tā kā matemātikas mācīšana skolēniem aizraujošā veidā bija Zemgales vidusskolas vizītes galvenais uzdevums.

Bez aktīva mācību darba skolā, trešdien viesi apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, 5D kino «Look at Riga» kinoteātrī, izstaigāja skaistās Vecrīgas ieliņas. Savukārt pēcpusdienās izstaigāja laipu Lielajā Ķemeru tīrelī, Jaunpils pili, filmu studijas «Cinevilla» filmēšanas ēkas un baroja briežus briežu dārzā «Rudiņi». Tāpat viesģimenes parūpējās, lai ikviens mirklis paliktu neaizmirstams. Liels paldies ģimenēm par to!

Projekta vizītes noslēgumā viesi atzinīgi novērtēja paveikto un piedzīvoto Zemgales vidusskolā, īpaši atzīmējot skaisto Latvijas dabu rudenī, viesģimeņu sirsnību un iejūtību, Zemgales vidusskolas skolotāju profesionalitāti vizītes. Man ir patiess prieks, ka mums, Zemgales vidusskolas «Erasmus» projekta komandai un, projektā iesaistīto skolēnu vecākiem, izdevās visu realizēt kā bija ieplānots. Paldies Zemgales vidusskolas direktorei Lienei Tāssei, skolotājai L. Kulmanei, skolas tehniskajiem darbiniekiem par atbalstu projekta vizītes realizēšanā. Paldies skolēniem par dalīšanos sirsnībā, draudzībā un mīlestībā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.