FOTO: Agita Puķīte

Tukumā sumina nevalstiskās organizācijas

Desmit un vairāk gadu aktīva darbošanās biedrībā, spēja mudināt sabiedrību palīdzēt tiem cilvēkiem, kam klājas grūti, kā arī uzņēmība atbalstīt mācību iestādes, seniorus, skolu jauniešus – tie bija tikai daži labie darbi, par kuriem 7. decembrī Tukuma kultūras namā atzinību un naudas balvas saņēma biedrību dalībnieki un vadītāji. Īpašu paldies, kas ar medaļu un Atzinības rakstu bija izteikts jau šī gada aprīlī, no Latvijas savienības «Černobiļa» saņēma Tukuma nevalstisko organizāciju apvienības vadītāja Gunta Kalviņa – par ieguldīto darbu černobiliešu atbalstam.

Nominācijā «Izcilas sadarbības piemērs» Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans sveica Tukuma 2. vidusskolas vecāku biedrības valdes priekšsēdētāju Aiju Neimani – par mērķtiecīgu dažādu iniciatīvu īstenošanu, par atbalstu skolai un skolas audzēkņiem, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un palīdzot rīkot dažādas nodarbības. Biedrības «ASNI 3139» valdes priekšsēdētāja Aija Balandiņa paldies saņēma par to, ka viņa aicina ikvienu aktīvi darboties un iesaistīties, nebaidās piedalīties jaunos projektos un kopā ar citiem tos veiksmīgi īstenot. Savukārt nominācijā «Radoša degsme» par aktīvu un radošu darbību cildināja Tukuma Pensionāru biedrības teātra kopu «Kaprīze», kas jau astoto gadu piedalās ne vien novada, bet arī citu pašvaldību pasākumos. Nominācijā «Nesavtīgs ieguldījums un ilggadēja darbība sabiedrības labā» par desmit gadu darbu, aktīvu iesaistīšanos Sēmes un Zentenes pagastu izpētē, kā arī aktīvu līdzdalību sarīkojumu organizēšanā lielo paldies saņēma biedrība «Zentenes izaugsme» (vadītāja Anita Zēne). Šai pašā nominācijā sveica Tukuma Pensionāru biedrības valdes locekli Voldemāru Siliņu, kurš daudzu gadu garumā iedvesmojis seniorus aktīvai dzīvei un iniciējis dažādas aktivitātes, kā arī Tukuma invalīdu biedrības biedri Ligitu Brenci – par dažādu sabiedrisko pienākumu veikšanu un godprātīgu darbu citu labā. Un vēl pašvaldības paldies saņēma Tukuma Pensionāru biedrības valde – par pensionāru piesaisti aktīvai sabiedriskai dzīvei. Savukārt par Latvijas un Polijas sadraudzības veicināšanu, poļu kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu balvu saņēma biedrības «Tukuma poļu biedrība» valdes priekšsēdētāja Regīna Bāliņa.

Tukuma Daugavas vanagu biedrs, leģionārs Kārlis Vārna, kas 20. novembrī atzīmēja 95. dzimšanas dienu, balvai nominēts par lielo darbu, kas ieguldīts leģionāru piemiņas godināšanā, izveidojot Pūrē Daugavas Vanagu kopu, kā arī par aktīvu dalību pasākumos Džūkstē, Lestenē, Tukumā, Morē un citur. Pateicība arī Tukuma Daugavas vanagu biedrei Baibai Riekstiņai, kas šajā organizācijā ieguldījusi daudzus darba gadus un vadījusi arī Vanadžu kopu – palīdzējušas leģionāriem un apzinājušas un kopušas kritušo karavīru atdusas vietas

Šajā nominācijā pateicību saņēma arī biedrība «Tukuma invalīdu sporta klubs» (vadītāja Nataļja Peiraga) – par ilggadēju darbību, veicinot cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu iekļaušanos sabiedrībā un atbalstot izglītības un kultūras pieejamību.

Novada cildinājums

Nominācijā «Novada cildinājums» balvu saņēma Invalīdu sporta kluba valdes priekšsēdētāja Nataļja Peiraga, kas daudzu gadu garumā atbalstījusi cilvēkus ar invaliditāti, organizējot kā sporta, tā kultūras pasākumus. Par Tukuma novada, kā arī latviešu kultūras un tradīciju popularizēšanu novadā un ārpus tā sveica biedrību «Dziesmu vācelīte» (vadītāja Anita Geidāne), bet par aktivitāšu organizēšanu Tukuma novada iedzīvotājiem un aktīvu iesaistīšanos Tukuma pašvaldības rīkotajos pasākumos balvu saņēma biedrība «Tukuma domu biedri» (vadītāja Ludmila Ivanova).

Par ilggadīgu darbu

Sarīkojumā Tukuma novada domes Pateicības rakstus par ieguldīto darbu biedrību vadīšanā saņēma Tukuma Tēlotājmākslas studijas vadītāja Inga Brīniņa, kam aizritējuši desmit gadi šīs biedrības priekšgalā; Aivaru Kronbergu, kas ļoti apzinīgi piecus gadus vadījis Latvijas nedzirdīgo savienības Tukuma grupu. Pateicību par darbu saņēma biedrības «Līdzvērtība» vadītāja Margita Kanopka un Tukuma Poļu biedrības vadītāja Regīna Bāliņa.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.