Tukuma Mūzikas skolu absolvējis 21 jaunais un vēl topošais mūziķis

Izlaiduma diena 22 .maijs Tukuma Mūzikas skolas kolektīvam bija gaiši un priecīgi svētki. Kultūras nama zālē pulcējās audzēkņu vecāki, vecvecāki, radi, draugi, lai sveiktu absolventus.

Izlaiduma diena 22 .maijs Tukuma Mūzikas skolas kolektīvam bija gaiši un priecīgi svētki. Kultūras nama zālē pulcējās audzēkņu vecāki, vecvecāki, radi, draugi, lai sveiktu absolventus.

Šogad Tukuma Mūzikas skolā apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 21 audzēknis. Viņu vidū deviņi pianisti – Elīza Apine, Amanda Germova, Paulīna Leimane, Eva Jūlija Lēnerte, Džuljeta Miglāne, Reinis Mitenbergs, Beatrise Laimdota Pastare, Kristaps Turiščevs un Daniela Upacere. Akordeona klasē šogad tikai viens absolvents – Ņikita Kroškins. Skolu beidza arī trīs vijolnieces – Paula Kristiāna Aparjode, Elīna Šatalova un Rūta Ziediņa. Izglītības programmu «Pūšaminstrumentu spēle» absolvēja septiņi audzēkņi – četras flautistes – Lelde Brakmane, Anna Kormiļceva, Nadīna Valdmane, Santa Vītiņa un trīs klarnetisti – Elīna Grinaško, Māra Rozenberga un Matīss Tišlers. Sitaminstrumentu spēles klasi absolvēja Katrīna Kovaļonoka.

Mūzikas izglītība prasa rūpīgu ikdienas darbu un uzcītību, ar vēlēšanos vien nepietiek. Tāpēc vislielākā pateicība mūsu absolventu vecākiem par atbalstu un par saviem bērniem doto iespēju apmeklēt mūzikas skolu.

Komentāri

  1. Paldies par jauku, sirsnīgo izlaidumu. Pirmo reizi biju Mūzikas skolas izlaidumā, ļoti patika! Īpašs paldies direktorei!

Comments are closed.