Tukumā izskanējis starpnovadu festivāls-koncerts «Lai skan akordeons»

28. februārī Tukuma Mūzikas skolā notika ikgadējais starpnovadu festivāls – koncerts «Lai skan akordeons», kurā piedalījās trīs skolu – Tukuma Mūzikas skolas, Kandavas Mākslas un mūzikas skolas un Tukuma 2. pamatskolas – jaunie akordeonisti.

28. februārī Tukuma Mūzikas skolā notika ikgadējais starpnovadu festivāls – koncerts «Lai skan akordeons», kurā piedalījās trīs skolu – Tukuma Mūzikas skolas, Kandavas Mākslas un mūzikas skolas un Tukuma 2. pamatskolas – jaunie akordeonisti. Festivāls pārmaiņus notiek katrā no skolām, šogad to atkal rīkoja Tukuma Mūzikas skola.

Sākotnējā festivāla iecere bija – satikties akordeonistiem kopīgā koncertā, kurā uzstājas visi audzēkņi, savukārt pedagogi apmainītos ar nošu materiāliem un dalītos akordeona spēles apmācības pieredzē.

Tukuma Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja Daiga Akmane-Morica-Okmane, vadot koncertu, rosināja klausītājus padomāt par akordeona skanējuma bagātīgajām iespējām un atcerēties, kā akordeons izgudrots, un to, ka uz klasiskās mūzikas skatuvēm akordeons parādījies vien 60. gados. Komponiste Gundega Šmite teikusi, ka “akordeons ir kā mazs orķestris, kurā var atrast gan filigrānas krāsas, gan monolītu spēku – tas iekļaujas gan kamermūzikā, gan skan kā pilnmiesīgs soloinstruments. Tajā ir visas orķestra krāsas!”

Mūsu koncertā raibā secībā skanēja dažādu tautu mūzika, orģinālskaņdarbi un pārlikumi akordeonam.

Paldies Tukuma 2. pamatskolas akordeona skolotājai Ingrīdai Čarbartei un audzēkņiem par piedalīšanos koncertā.

Pateicība Kandavas Mākslas un mūzikas skolas skolotājām Dzintrai Lindei un Daigai Zariņai un, protams, visiem akordeonistiem, kas uzstājās gan solo, gan ansambļos. Neskatoties uz telpu šaurību, ar kādu jāsamierinās Tukuma Mūzikas skolai, koncerta noslēgumā uz skatuves iekārtojās kandavnieku akordeonistu orķestris, lai ar skanīgu un uzmundrinošu priekšnesumu apliecinātu, ka akordeons ir daudzveidīgs mūzikas instruments.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.