Piešķir naudu un galvojumu

29. maijā notika Tukuma domes sēde, kurā izskatīja 34 darba kārtības jautājumus.

29. maijā notika Tukuma domes sēde, kurā izskatīja 34 darba kārtības jautājumus.

Atbalsta ielas ierīkošanu

SIA «CSK Steel» lūdzis domi piešķirt līdzfinansējumu Dāņu ielas daļas izbūvei no Tirgus un Kandavas ielas krustojuma līdz iebrauktuvei SIA «CSK Steel» ražotnē Tukumā, Stacijas ielā 6a.

Tā kā domes saistošie noteikumi «Par jaunu ielu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma pilsētā pēc komersantu ierosinājuma» šāda iespēju paredz, deputāti lēma uzņēmēja ideju atbalstīt, piešķirot 30% (Ls 12 243,76) no plānotajām būvdarbu izmaksām jaunas ielas vai tās posma ar cieto segumu izbūvei, ja SIA «CSK Steel» apņemas apmaksāt 70% no kopējām Dāņu ielas daļas būvniecības izmaksām Ls 28 568,76. Pašvaldība savu līdzfinansējumu piešķirs no autoceļu fonda naudas.

Piekrīt finansiāli atbalstīt

* Piešķīra Ls 6 676 Tukuma Sporta skolai – siltās grīdas ierīkošanai un papildu apkures radiatoru ierīkošanai šautuvē;

* Ar Ls 1000 atbalstīja mūzikas grupu «The Mundane» (grupa dibināta 1998. gadā Tukumā), kas vēlas izdot otro albumu un uzņemt mūzikas klipu. Par to ar grupu tiks noslēgts sadarbības līgums, kas paredz, ka grupai Tukumā jāorganizē koncerts (bez atlīdzības domei).

* Piešķīra Ls 330 Tukuma pilsētas Pensionāru biedrībai – ansambļa «Sidrabrasa» tērpu šūšanai.

Galvos kredītlīniju SIA «Tukuma siltums»

Jau finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja SIA «Tukuma siltums» iesniegumu, kurā lūgts garantēt kredītlīniju Ls 350 000 apjomā kurināmā iegādei 2008./2009. gada apkures sezonā. Uzņēmuma vadītājam Jurim Kancānam tika uzdots apzināt banku piedāvājumu, lai noskaidrotu iespējami lētāko. Tukuma domes sēdē deputāti iepazinās ar a/s «GE Money bank» un a/s «Dnb Nord banka» piedāvājumiem. Tā kā lētāks bija «GE Money bank» piedāvājums (trīs mēnešu RIGIBOR likme +0,9 % gadā no faktiski izmantotās aizdevuma summas; komisijas maksa – 0,2 % no aizdevuma limita), deputāti atļāva kredītlīniju atvērt šajā bankā.

Pēc sēdes interesējāmies, kāpēc dome nav prasījusi, lai uzņēmums aptaujā vairāk banku, nevis tikai divas, Tukuma domes priekšsēdētājs Juris Šulcs skaidroja, ka uzņēmums var izmantot tos piedāvājums, kas iesniegti. Ja banka tādu nav iesniegusi, ar to rēķināties nevar. Domes priekšsēdētājs piebilda, ka pats personīgi ar banku pārstāvjiem runājis un aicinājis iesniegt savus piedāvājumus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.