Kur talkot Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novados?

Lielās talkas oordinatore Tukuma pilsētā ir Maija Šulca, tālr. 63107281, 26543211. Talcinieki atkritumu maisus varēs saņemt 25. aprīlī no 8.00 līdz 10.00 pieteiktajās talkas vietās vai Tukuma novada domes (Talsu ielā 4) apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Tukuma novadā

Koordinatore Tukuma pilsētā Maija Šulca, tālr.63107281, 26543211.

Organizācijas, uzņēmumi, iestādes, iedzīvotāju grupas un individuālie talcinieki atkritumu maisus varēs saņemt 25. aprīlī no 8.00 līdz 10.00 pieteiktajās talkas vietās vai Tukuma novada domes (Talsu ielā 4) apmeklētāju pieņemšanas centrā, savukārt pagastos – pie pagastu koordinatoriem.

Maisi ar savāktajiem atkritumiem jānovieto pie konteineriem vai ielu malās, vai citās ar autotransportu piebraucamās vietās. Par to atrašanos jāinformē talkas koordinatori Tukuma novadā un pilsētā pa tālr. 63122707, 29132807.

Informācija par talku lasāma www.talkas.lv.

Irlava un Lestene

Koordinators Elmārs Muižnieks, tālr. 63154869, 27756513.

Abu pagastu iestādes talkas darbos iesaistīsies šodien, 24. aprīlī, sakopjot savu iestāžu teritorijas un Brāļu kapus Lestenē, kur plānots līdzināt melnzemi. Irlavas vidusskolas skolēni vāks atkritumus ceļmalās pagasta centrā un virzienā uz Snapjiem, Vaskiem un Sātiem. Talkotājus 25. aprīlī 9.00 gaidīs pie Lestenes un Irlavas pakalpojumu centra, kur iedos maisus.

Pūre un Jaunsāti

Koordinatores: Pūrē – Santa Heimane, tālr. 63191246, 26546880, Jaunsātos – Ieviņa Vītiņa, tālr. 26276162. Pūrē iedzīvotāji aicināti sakopt privātmāju un daudzdzīvokļu māju apkārtni.

Jaunsātos talkotājiem jāpulcējas 25. aprīlī 9.00 pie pagastmājas, līdzi ņemot cimdus un grābekļus, lai varētu strādāt parka sakopšanā.

Tume un Degole

Koordinatori: Tumes pagastā – Juris Staķis, tālr. 26436476, Degoles pagastā Gunta Lēruma, tālr. 26518987. Abos pagastos apkārtni sāks sakopt jau piektdien, 24. aprīlī, kad strādās iestāžu darbinieki un skolēni. 25. aprīlī Tumē talkotāji aicināti pulcēties 10.00 pie kultūras nama un Degolē – 10.00 Vienības centrā.

Slampe

Koordinatore: Gunita Učelniece, tālr. 63198437, 26173067.

Slampes centrā skolēni strādās šodien, 24. aprīlī – Spirgus kapos, Ozolniekos un Slampes centrā. Sestdien, 25. aprīlī, Slampes centrā talka sāksies 8.00 no rīta, kad tiks novākti vecie šķūnīši. Savukārt biedrība «Savai Slampei» uz talku pie akmens aicina 9.00.

Džūkste

Koordinatore Ruta Zīriņa, tālr. 28719068.

25. aprīlī 9.00 iedzīvotāji aicināti pulcēties Džūkstes ciemata centrā, lai sakoptu “Griķu kalniņu” pie jaunajām mājām; 9.00 Pienavā pie «Rubeņiem» talku organizē biedrība «Džūkstei»; 10.00 uz talku Lanceniekos aicina Džūkstes Pasaku muzejs, kurā pēc čaklās strādāšanas 13.00 būs pasākuma «Galdiņ, klājies!» sezonas noslēgums.

Sēme un Zentene

Koordinatori: Sēmes pagastā Aldis Siliņš, tālr. 28303093, Zentenes pagastā – Modris Hanbergs, tālr. 26238162. Sēmes biedrības «Paradīze» jaunieši sakopšanas talkā piedalījās visu šo nedēļu. Talkas dienā 25. aprīlī Sēmes talcinieki aicināti piedalīties “estrādes” sakopšanā Ezera ielas galā, pulcēšanās 10.00. Savukārt Zentenē 10.00 interesenti tiek gaidīti pie Melnā cauruma – plānots sakopt taku pils parkā. 10.00 sāksies talka «Bisniekos» Pastariņa muzejā, kurā piedalīsies arī Tukuma muzeja un Tukuma novada domes darbinieki.

Kandavas novadā

Kandavā

Lielās Talkas koordinators Kandavas novadā – domes izpilddirektors Egīls Dude (tālr. 63107365). Pulcēšanās talkai 9.00 pie Kandavas Tūrisma informācijas centra. Darbi tikšot sadalīti, ņemot vērā dalībnieku skaitu un intereses, tomēr lielākā talkošana notikšot tehnikuma stadiona un Teteriņu ezera apkaimē. 12.00 dalībnieki tikšot cienāti ar tradicionālo talkas zupu, bet čaklākie saņems pārsteiguma dāvanas!

Valdeķos

Koordinatore kultūras nama vadītāja Brigita Pētersone (tālr. 63126037). Pulcēšanās 9.00 pie kultūras nama. Talkas laikā paredzēts uzkopt bērnu laukumu – nokrāsot šūpoles; jaunieši sakārtošot sporta laukumu, bet pārējie talkotāji ar maisiem apstaigāšot Valdeķu apkārtni.

Zemītē

Koordinatore pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha (tālr. 63155358). Pulcēšanās pie pagastmājas 9.00, taču, talkošanu jau 24. aprīlī uzsākšot skolēni. Mazāko klašu bērni uzkopšot Baznīcklnu, vecāko klašu puiši savāks zarus parkā, bet pārējie skolēni strādās Pavārkalna kapsētā, kas būs sava veida vēstures izzināšana, jo kapos atdusas gan rakstnieces Sofija un Lotiņa Birznieces, gan dramaturgs Kārlis Birznieks, gan pirmais skolotājs Jānis Špīss; jākopj arī 1905. gadā kritušo piemiņas vieta un II Pasaules kara Varoņu kapi – tas viss vienas kapsētas ietvaros…

Talkas dienā plānots patīrīt lielāko ceļu (uz Saldu, Tukumu, Kandavu) grāvmalas, taču savas talkas pieteikuši arī Grenču puses ļaudis: z/s «Krūmiņi» (tīrīs apkārtnes grāvmalas), z/s «Jātnieki» (tīrīs Tukuma-Kuldīgas ceļu) un «Bārtupju» māju saimnieki – Inga Salmiņa un Agris Graudiņš (tīrīs tuvāko apkārtni). Jau iepriekš pateicība visiem atbalstītājiem!

Matkulē

Koordinatore pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone (tālr. 63154041). Pulcēšanās 9.00 pie kultūras nama. Plānots nojaukt veco dēļu grīdu, tāpēc īpaši gaidīti ir vīri. Talciniekiem tiek solīts pikniks pie ugunskura.

Vānē

Koordinatore pagasta pārvaldes vadītāja Daina Priede (tālr. 63155168). Pulcēšanās 10.00 pie pagasta pārvaldes. Talcinieki tīrīšot ezermalu, dzirnavu dambi, atpūtas laukumu «Spāres», estrādes apkārtni un apgriezīšot košumkrūmus. Talciniekiem jāņem līdzi darbi cimdi un arī kāds darbarīks – slota vai zāģis; paredzēta arī solu maliņu apstrāde estrādē – slīpēšana un krāsošana. Talkas noslēgums estrādē ar kopīgu cienastu pie ugunskura!

Zantē

Koordinatore – pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis (tālr. 63155304). Pulcēšanās pie pašvaldības ēkas 9.00. Talkošana paredzēta divos virzienos: tiks sakopts Smiltiņkalns un centra ceļmalas.

Cērē

Koordinatore – pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce (tālr.63154991).

Atkritumu maisu saņemšana

Speciālos Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki bez maksas var saņemt pagastu pārvaldēs – Cērē, Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē, Valdeķos un Kandavas novada domes ēkā. Maisu izsniegšanas laikā tiks izziņotas piepildīto maisu atstāšanas vietas.

SVARĪGI: Bez maksas tiks savākti tikai speciālie Lielās Talkas maisi, sadzīves atkritumi netiks pieņemti.

Lielgabarīta atkritumus bez maksas būs iespēja nodot 24. un 25. aprīlī Kandavas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā Daigones ielā 20.

Engures novadā

Smārdes pagastā talkošanas vietas – daudzas:

* Vēju dārzā talciniekiem būs nepieciešamas ķerras, lāpstas un grābekļi.

* Talka paredzēta pie Smārdes daudzdzīvokļu mājām rotaļu laukumā.

* Kūdrā talciniekus gaida dzelzceļa malā, kur paredzēts savākt atkritumus.

* Rekultivētajā Bērziņu izgāztuvē paredzēta meža stādīšana. Autobuss no Smārdes aties 10.00, bet talkošanas vietā pulcēšanās 10.30.

* Milzkalnē sakops ciemata centru.

* Pie Tīles avotiņa tiks atjaunotas kāpnes un sakopta apkārtne.

Pašvaldība talciniekiem sarūpējusi arī cienastu, kas talkas laikā tiks izvadāts pa talkošanas vietām.

Engures pagastā talkas notiks visos ciemos. Ja rodas jautājumi, varat zvanīt Bērzciemā Ivetai – 26207510, Ķesterciemā – Rimantam – 29558557, Plieņciemā – Sanitai – 26268717, Apšuciemā – Aijai – 26545266, Klapkalnciemā – Ingrīdai – 26159788, Engurē – Jolantai – 26323201. Pēc talkas, no 13.00 līdz 15.00, talcinieki aicināti ceriņu ielokā pie kultūras nama uz zupas šķīvi.

Lapmežciema pagastā

Lapmežciema pagastā talkai piesakās atsevišķas interešu grupas. Vairākas no tām jau ir talkā pastrādājušas. Ja sestdien vēl kāda iedzīvotāju grupa pieteiksies talkā, lai veiktu kādus konkrētus darbus, tad jāzvana pagasta pārvaldes vadītājai Dacei Galanderei (tālr. 26177441), lai saņemtu atkritumu maisus un vienotos par to izvietošanu.

Jaunpils novadā

Talcinieki gaidīti 9.00 Jaunpils pils parkā, kur par talkas norisi rūpēsies dāmu klubs «Vīgriezes». 12.00 plānots visus talciniekus aicināt baudīt zupu.

Jaunpils muzejs savukārt talciniekus gaida Sparvu kapos, savukārt Levestes, Saules un Jurģu iedzīvotāji veiks sakopšanas darbus savu ciemu centros.  Viesatu iedzīvotāji talkos savā pusē, pulcēšanas  9.00 pie birzītes. Kā aizvien aktīvi solās būt arī Rāvu puses iedzīvotāji, kuri jau tradicionāli pēc talkas sapulcējas uz kopīgu saietu kādā no lauku sētām.

1 thought on “Kur talkot Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novados?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.