Izskanējis pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss «Bravo Bravissimo»

24. februāra vakarā Rīgā Latvijas Universitātes Lielajā aulā izskanēja XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa Laureātu koncerts «Bravo bravissimo». Apbalvošanas ceremonijā, svētku fanfarām skanot, līdzjutēji uzgavilēja laureātiem, pedagogiem un koncertmeistariem.

24. februāra vakarā Rīgā Latvijas Universitātes Lielajā aulā izskanēja XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa Laureātu koncerts «Bravo bravissimo». Apbalvošanas ceremonijā, svētku fanfarām skanot, līdzjutēji uzgavilēja laureātiem, pedagogiem un koncertmeistariem. Visi godalgotie konkursa dalībnieki piedalījās Laureātu koncertā, atskaņojot koporķestra skaņdarbus, saņēma diplomus un piemiņas balvas. Orķestris izveidots speciāli šim koncertam un tajā spēlēja 90 mūziķi – konkursa laureāti.

Konkurss notika trīs dienas no 26. līdz 28. janvārim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Tajā piedalījās 173 jaunie mūziķi no 55 skolām, viņu vidū arī četri Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi. Katru mūzikas instrumentu žūrija vērtēja atsevišķā grupā, savukārt audzēkņi šajā konkursā netiek dalīti ne vecuma grupās, ne pēc klasēm, kurā mācās.

Šogad vislielākā konkurence bija alta saksofona grupā, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkne Karlīna Leimane. Apsveicam K. Leimani un viņas skolotāju Evu Folkbergu un koncertmeistari Ingunu Grīnvaldi ar iegūto Diplomu 32 dalībnieku vidū, un uzreiz jāsaka, ka žūrija izlēma 3. vietu alta saksofona grupā vispār nepiešķirt.

Skolotājs Aivars Sprigulis uz konkursu aizveda trīs audzēkņus. Par 2. vietas laureātu kļuva Emīls Lisovs (koncertmeistare Natālija Župerka). Arī audzēkņi Markus Bite (koncertmeistare Mārīte Folkberga) un Ilze Tišlere  (koncertmeistare Inguna Grīnvalde) saņēma augstus novērtējuma punktus un ir apņēmības pilni turpināt piedalīties konkursos.

Skolotājiem katrs konkurss ir pieredzes apmaiņa un repertuāra bagātināšanas skola, savukārt audzēkņiem – spēju un dotību attīstīšana. Konkursa rīkotāji piedāvā visiem dalībniekiem savu individuālo meistarību papildināt Latvijas mūzikas skolu audzēkņu radošajā nometnē «Plus», kas paredzēta arī šajā vasarā. Galvenais, ka pašiem konkursa dalībniekiem ir vēlēšanās turpināt muzicēt aizvien labāk.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.