Agris Jansons

Izskanējis mūzikas skolu festivāls «Satiksimies Tukumā» /FOTO/

20. aprīlī Tukuma kultūras namā notika jau XXI mūzikas skolu festivāls «Satiksimies Tukumā». Šogad koncertā uzstājās viesi no Lietuvas, no Šauļu 1. Mūzikas skolas, un Kandavas Mākslas un mūzikas skolas, kā arī Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.

20. aprīlī Tukuma kultūras namā notika jau XXI mūzikas skolu festivāls «Satiksimies Tukumā». Šogad koncertā uzstājās viesi no Lietuvas, no Šauļu 1. Mūzikas skolas, un Kandavas Mākslas un mūzikas skolas, kā arī Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.

Kā vienmēr ar interesi gaidījām mūsu viesu uzstāšanos. No Šauļu 1. Mūzikas skolas bija atbraukuši četri pūšaminstrumentu ansambļi – trompetisti, flautu trio, brass trio un pūšaminstrumentu kvintets. Spilgtāko Lietuvas viesu priekšnesumu sniedza flautu trio – skaits tonis, izlīdzināts flautu skanējums un laba ansambļa izjūta.

Kandavas Mākslas un mūzikas skolu festivālā pārstāvēja Tautas mūzikas ansamblis enerģiskās skolotājas Dzintras Lindes vadībā. Prieks un sajūsma par ansambļa skanīgo un izteiksmīgo priekšnesumu! «Zaļumballes polka» Māra Ivanova apdarē jau ar pirmajām taktīm uzmundrināja klausītājus, liekot applaudēt līdzi. Skaisti izskanēja arī «Popūrijs par J. S. Baha tēmām» un amerikāņu tradicionāls «Kad visi svētie mājās nāk» (abi skaņdarbi Dzintras Lindes instrumentācijā). Jaunie mūziķi uz skatuves jūtas droši, atraisīti un muzicē ar lielu prieku. Kā pastāstīja skolotāja D. Linde, Tautas mūzikas ansamblis daudz koncertē savā novadā, ar labiem rezultātiem piedalījies vairākos ansambļu konkursos. Pavisam drīz kopā ar citiem Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem dosies uz Igauniju, lai piedalītos sadraudzības koncertā ar Loksas mūzikas skolu.

Festivālā no Tukuma Mūzikas skolas piedalījās deviņi dažādi ansambļi un skolas orķestris. Festivālu atklāja paši mazākie mūziķi – Tukuma Mūzikas skolas jaunāko klašu vijolnieku ansamblis. Tajā spēlē 10 dzīvespriecīgi bērni, kuriem vismīļākais instruments ir vijole. Pirms uzstāšanās viņu skolotāja Ludmila Gorevalova vēlreiz noskaņo katru mazo vijolīti un uzmundrina spēlētājus.

Interesantu priekšnesumu bija sagatavojusi vijoļspēles skolotāja D. Šplīte-Lisova ar vecāko klašu vijolnieku ansambli, iejūtoties “jūras pirātu” tēlos (koncertmeistare N. Župerka).

Dalībnieku vidū arī vairāki jauni ansambļi, kuriem vēl pavisam maza uzstāšanās pieredze. Tukuma Mūzikas skolas flautu trio (skolotāja S. Reimane) tik lielā koncertā uzstājās pirmo reizi.

Jaunizveidots ir arī skolotājas E. Folkbergas saksofonistu trio un kvartets (koncertmeistare Inguna Grīnvalde), viņu priekšnesums bija drošs un skanīgs.

Spēlēja arī klarnešu kvartets skolotāja N. Krūmiņa vadībā, aprīlī tas uzstājies vairākkārtīgi – 13. aprīlī viņi piedalījās VIII Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkursā «Pūš pa deviņ’ 2016» Talsos, 15. aprīlī – tautas mūzikas ansambļa «Danču spēles» 15 gadu jubilejas koncertā, bet 16. aprīlī – Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, kur piedalījās Noras Novikas VIII Starptautiskajā Mazās kamermūzikas konkursā (tajā šogad piedalījās trīs valstu pārstāvji – ansambļi un muzicējošas vienības no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas).

Festivālā «Satiksimies Tukumā» uzstājās arī abi skolotājas Ināras Vičmanes vadītie skolas vokālie ansambļi. Jaunāko klašu vokālais ansamblis «Kriksis» šogad pirmo gadu darbojas jaunā sastāvā, taču paspējis daudz koncertēt. Arī pats mēģinājuma process bērniem ļoti patīk, jo allaž aizrit radošā noskaņojumā.

Vokālajam ansamblim «Kreksis» šis gads bijis ļoti radošs, jo Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkursā «Balsis 2016» Zemgales novadā ansamblis ieguva Valsts izglītības satura centra diplomu par I pakāpi. Savukārt Rīgā, IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā «Lai skan», ansamblis saņēma sudraba diplomu. Festivāla programmā ansambļa vadītāja un koncertmeistare Ināra Vičmane bija izvēlējusies Ilzes Arnes dziesmu «Reiz dzīvoja viens kalpa zēns» (vārdus no zviedru tautas dziesmas atdzejojis Knuts Skujenieks), ansambļa uzstāšanās bija smalki izstrādāta un bija arī īpaši padomāts par skatuves tēlu.

Ar patiesu prieku muzicēja Tukuma Mūzikas skolas absolventu akordeonistu ansamblis «Akords», saviļņojot klausītājus. Skolotāja Daiga Akmane-Morica-Okmane arī ir gandarīta par savu ansambli, kurā tik patīkami arī pašai spēlēt akordeonu, pieaicinot koncertmeistari I. Vičmani, sitaminstrumentālistus Ilzi Tišleri un skolotāju Aivaru Spriguli.

Festivāla noslēgumā uzstājās Tukuma Mūzikas skolas lielākais kolektīvs – pūtēju orķestris Māra Rozenberga vadībā, radot īstu svētku sajūtu. Skatuves  priekšējās rindās izvietojušies arī sitaminstrumentālisti pie marimbas, vibrafona, zvaniņiem. Koncerta noslēgumā izskanēja apjomīgā R. Rēriha «Fantāzija» pūtēju orķestrim, «Pūt vējiņ» un dzīvespriecīgā «Jamaika» ar četru trompetistu – Māra Rozenberga, Māras Kroņkalnes, Jāņa Stroda un Rūdolfa Kunkulberga –izteiksmīgo solo.

Festivāla izskaņā dziedātāji kopā ar orķestri, publikai līdzi applaudējot, skandēja Raimonda Paula popūriju «Lecam». Visiem prieks par «Satikšanos Tukumā», par pavasari, par skolu sadraudzību!

Paldies visiem festivāla dalībniekiem, mūsu viesiem, skolotājiem par audzēkņu sagatavošanu un piedalīšanos. «Satiksimies Tukumā» arī nākamajā pavasarī!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.