Attēlam ir ilustratīva nozīme

IUB noraida sūdzību par 2. vidusskolas pārbūves projektu

Jau rakstījām, ka šī gada 8. oktobrī SIA «Monum» iesniedza sūdzību par Tukuma novada domes jau otro izsludināto konkursu Tukuma 2. vidusskolas pārbūvei. 

Pārmetumi par konkursa nolikumu

Uzņēmējs pārmeta domei, ka iepirkums sagatavots neatbilstoši tiesību aktiem, nepamatoti ierobežojot pretendenta tiesības piedalīties iepirkumā un nenodrošinot godīgu konkurenci, un ir vērsts viena konkrēta pretendenta izvēlei. Proti, SIA «Monum» pārmeta, ka pašvaldība izvirzījusi uzņēmējam neizpildāmas prasības energoefektivitātes nodrošināšanai, kurus uzņēmējs nevar ietekmēt, jo tās nav atkarīgas tikai no būvdarbiem, bet arī no tehniskā projekta kvalitātes un tajā paredzētajām būvmateriāliem, līdz ar to uzņēmējam nav iespēju uzņemties atbildību par citu personu vainu. Otrs pārmetums domei bija par pārlieku augstām prasības garantijas finansējumam, kas jāparedz uzņēmējiem.

Birojs sūdzības noraida

31. oktobrī Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) uzklausīja abu pušu pārstāvju viedokļus un vakar, 14. novembrī, publiskoja lēmumu, kurā attiecībā uz energoefektivitātes nosacījumiem teikts, ka (..) “Iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā Pasūtītājam (Tukuma novada domei. – Red.) ir būtiski projekta īstenošanas rezultātā sasniegt energoefektivitātes rādītājus, un šajā kontekstā ir būtiska ne vien projekta atbilstība, bet arī būvuzņēmēja atbildība par būves funkcionalitāti kopumā. Tieši paredzot konkrētu finansiālu atbildību, Pasūtītājs var nodrošināties pret risku, ka būvdarbi tiek veikti neatbilstoši vai nekvalitatīvi. Turklāt iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā konkrētajā gadījumā būvuzņēmējam noteiktā atbildība nav vērtējama kā acīmredzami nesamērīga, ņemot vērā arī būvuzņēmējam ēkas ekspluatācijas laikā (un būvdarbu garantijas laikā) noteiktos pienākumus.”

Attiecībā uz pārmetumu par pārāk augstām garantijām, Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka (..) “saistību nodrošinājuma apmēru pasūtītājs nosaka, izvērtējot to, cik lielā mērā tas varētu ietekmēt piegādātāju interesi piedalīties iepirkuma procedūrā, ņemot vērā plānoto iepirkuma apjomu un līguma priekšmeta specifiku, un kādi varētu būt iespējamie pasūtītāja riski, ja iestāsies piedāvājuma nodrošinājuma izmaksas vai ieturējuma gadījumi. Konkrētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija nekonstatē, ka Pasūtītājs, nosakot piedāvājuma nodrošinājuma apmēru, nebūtu rīkojies atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 50. panta pirmajā daļā noteiktajam.”

Savā lēmumā Iesniegumu izskatīšanas komisija norādījusi, ka Iesniedzēja (SIA «Monum». – Red.) iesniegums atzīstams par nepamatotu un tajā izteiktie lūgumi ir noraidāmi, un attiecīgi apstrīdētās Konkursa nolikuma (līguma projekta 10.1.,10.2., 10.13. un 10.14. punkts) prasības ir atstājamas spēkā. Līdz ar to Tukuma novada domei ir atļauts turpināt iepirkuma procedūru, slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā «Tukuma 2. vidusskolas pārbūve» un atstāt spēkā apstrīdētās konkursa nolikuma prasības.

Jāpiebilst, ka pēdējais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 27. novembrī.

 

Komentāri

  1. Tiem, kas noliek SIA Monum, vēlos atgādināt, ka viņu pirmā sūdzība IUB tika atzīta par pamatotu. Diemžēl, es pievienojos Monum viedoklim, ka pāri stāvošais kritērijs visos valsts un pašvaldību iepirkumos ir projekta īstenošanas lētums. Ierēdņi skatās tikai uz papīru. ierēdņi nevērtē uzņēmumu prestižu. Galvenais ir cena. Tieši tāpat, kā mēs ejam uz 54 cilvēku slepkavībā līdzatbildīgo Maximu cenas dēļ, tāpat mūsu priekšstāvji izvēlas, kas cels skolas, slimnīcas un kultūras namus.

  2. Monum valdes priekšsēdētājs savas firmas prestižu stiprina, Ādažu skolas būvlaukumā piekaujot būvdarbu vadītāju un pasūtītāju–Ādažu domes pārstāvi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.