Tukuma bibliotēka 18. maijā atsāks lasītāju apkalpošanu

Tukuma bibliotēka pēc Covid-19 ārkārtas situācijas atsāk lasītāju apkalpošanu ar 18.05.2020
Darba laiks 10:00 līdz 17:00

Bibliotēkas apmeklēšana notiks pēc iepriekšējā pieraksta, vienojoties par konkrētu laiku telefoniski. Grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma ieteicams rezervēt Tukuma bibliotēkas elektroniskajā katalogā vai pa telefonu.

Pieaugušo literatūras nodaļa  Tel. 63182156, 29394072

Notiks grāmatu izsniegšana/saņemšana.

Lasītāju atnestās grāmatas un žurnālus lūdzam ievietot Grāmatu nodošanas kastē ārpusē pie ieejas bibliotēkā vai norādītajā vietā 3. stāvā. Kavējuma nauda netiks iekasēta.

Lasītava Tel. 63182114

Datora izmantošana 15-30 min. (pieraksts pa telefonu).

Sniegs uzziņas mācību/darba vajadzībām (skenētā, e-pastā vai izdruku veidā).

Žurnālu/laikrakstu  izsniegšana un lasīšana uz vietas vēl nenotiks.

Bērnu literatūras nodaļa Tel. 63182157

Uz vietas bērni netiks apkalpoti, bērnu literatūru izsniedz tikai bērnu vecākiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.