Tukumā un novadā

Gods varoņiem – klusumā!/FOTO/

Šodien, 8. maijā, Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā, Lestenes Brāļu kapos jau no agra rīta līdz pat vēlai pēcpusdienai viens aiz otra nāca ļaudis, lai klusumā un atstatus viens no otra godinātu karā kritušos un Brāļu kapos apglabātos karavīrus. Nacisma sagrāves 75. gadskārta, ņemot vērā vīrusa laikā noteiktos pulcēšanās aizliegumus, tika aizvadīta daudz neierastākā gaisotnē, nekā citkārt, kad šajā piemiņas vietā bija daudz jo daudz ļaužu…

SIA «Pienava wind» iesniedzis pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par Tukuma novada domes lēmumu

Kā liecina SIA «Pienava wind» vēstule masu medijiem, uzņēmums ir vērsies tiesā, lai apstrīdētu Tukuma novada domes 25. martā pieņemto lēmumu. Pieteikumā norādīts, ka pieņemot lēmumu, dome ir nepareizi interpretējusi vispārējos tiesību principus un nav ņēmusi vērā Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējumu, kas pieļauj 22 vēja turbīnu būvniecību vēja parkā «Pienava».

Gājēju celiņu papildina skulptūras

Jau pagājušā gada rudenī Pūres pagasta Kastaņu alejā vai, pareizāk, blakus tai drošības nolūkos tika ierīkots tik ilgi gaidītais gājēju un velobraucēju celiņš. Tā kopējais garums ir gandrīz 400 metru, bet pats celiņš ir 1,6 metrus plats. 

Tukums un tukumnieki pošas

Laikā, kad koši uzziedējušas puķes pilsētas dobēs, arī vecpilsētas iedzīvotāji vēlas šo krāšņumu ienest savās mājās. Jau trīs namiem Harmonijas ielā, ieskaitot Tukuma muzeju, pie ārsienas pieliktas puķu kastes, taču drīzumā tās greznos teju vai visus vecpilsētas namus.

Mācās attālināti, bet repo – kopā

Markuss Krūmiņš un Raivis Bērziņš mācās Tukuma Raiņa ģimnāzijā. Turklāt 12. klasē ar matemātikas novirzienu. Taču mūsu redzes lokā viņi nonāca ne jau tāpēc, ka būtu aizrāvušies ar atjautīgiem matemātisku formulu risinājumiem. Puiši ārkārtas stāvokļa laiku izmantojuši radoši un nule kā publiskam vērtējumam nodevuši savu pirmo kopdziesmu.

Latvijas daba un lauki ir latviskā darba un tradīciju īstā dzīvesvieta

Viesatu dabas taka ir ļoti īpaša un skaista vieta Tukuma novadā, kas nu jau deviņus gadus vilināt vilina atpūtas cienītājus, turklāt visos gadalaikos. Saprotams, jo īpaši, kad spoži spīd saule, un – ko tur noliegt –  arī tagadējo ierobežojumu laikā, kad dabas taka daudziem kļuvusi par dabas malku. Taču arī nemīlīgās rudens vai pavasara dienās šī ir īstā vieta, kur vienuviet izbaudīt Latvijas dabas daudzveidību. “Mums ir pašiem sava Sigulda,” saka dabas takas idejas autore, izveidotāja un turpinātāja Ligita Tauniņa, kas kopā ar domubiedriem Viesatu dabas taku uztur brīvprātīgi un bez atalgojuma.

Par Aizsargjoslu likuma neievērošanu sākta administratīvā lietvedība

Šorīt saņēmām informāciju par, ka vakar, 29. aprīļa pēcpusdienā, Abavas upe netālu no Jaunsātu karjera mainījusi krāsu – upes ūdens kļuvis neierasti brūns, un, kā atzina iedzīvotāji, kas redakciju par to informēja, visdrīzāk tajā novadīti ūdeņi no derīgo izrakteņu ieguves vietas tā sauktajā Jaunsātu karjerā. Par to arī  liecinot līdz upei izraktais grāvis, pa kuru mālainais ūdens upē nonācis.

Ar orķestri svētkos sveic novadniekus /VIDEO/

Šodien, 1. maijā, kultūras darbinieki “Modinās pavasari Tukuma novadā!“, iepriecinot iedzīvotājus, kuri šajos svētkos ir aicināti nepulcēties. Ceļojoši muzikālais pārsteigums tiks vests uz katru pagastu un, ievērojot gana drošu distanci – baudāms jebkuram.

Top plāns citādākai maija svētku svinēšanai Tukuma novadā

Tukuma kultūras nams sadarbībā ar Tukuma Tūrisma informācijas centru izstrādā plānu citādākai maija svētku svinēšanai. Kā stāstīja Tukuma kultūras nama direktore Anete Pitena un Tukuma TIC vadītāja Ingrīda Smuškova  pavisam drīz šīs plāns tiks publiskots, aicinot iedzīvotājus iesaistīties gan kultūras norisēs.

Vai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji samaksā par visiem atkritumiem?

Lasītājs jautā: “Es vēlos aprunāties par atkritumiem. Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā un saviem komunālo maksājumu rēķiniem rūpīgi sekoju līdzi. Esmu pamanījusi, ka katru mēnesi par atkritumiem ir jāmaksā vairāk. Protams, komunālo maksājumu lapiņās bija rakstīts, ka tarifs pieaug – līdz 2019. gada 1. augustam tarifs bija 10,61 eiro/m³ (bez PVN), no 1. augusta – 13,14 eiro/m³ (bez PVN), bet no šī gada 1. janvāra – 13,49 m³ (PVN), taču šis maksājuma pieaugums ir bijis katru mēnesi neatkarīgi no tā – ir vai nav palielinājies tarifs.”