Tukumā un novadā

Smilšu ielā top bērnu rotaļlaukums

Pagājušajā nedēļā sākās priekšdarbi rotaļlaukuma ierīkošanai Smilšu ielas 42. mājas un 44. mājas pagalmā. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele stāstīja, ka izsludinātajā iepirkumā par rotaļu ierīču piegādi un uzstādīšanu pieteikušās četras firmas, šonedēļ viņu piedāvājumi tiks izvērtēti.

Skanēs trauksmes sirēnas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šā gada 21. maijā 11.00 uz trīs minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas (izvietotas Tukumā, Raiņa ielā 24, Tukumā, Zemītes ielā 5 un Tukuma rajona Kandavā, Talsu ielā 18) ar mērķi, pārbaudīt trauksmes sirēnu gatavību.

Kāpēc izber būvgružus un cērt kokus?

Šīs nedēļas sākumā pamanījām, ka Pārupes ielā aktīvi tiek cirsti un zāģēti koki. Blakus gaisa tilta asfaltētajam ceļam bija sakrauta pamatīga kaudze zaru, kurus, kā skaidroja izcirtumā sastaptie vīri, paredzēts šķeldot. Viņi stāstīja, ka tikai zāģējot zarus; kokus pirms tam zāģējuši citi. To, kas šajā vietā būs un kāpēc notiek tik aktīva darbība, viņi nezināja, varēja pastāstīt to pašu, kas tāpat redzams – zemes gabals prāvā teritorijā atbrīvots no krūmiem un kokiem.
Jāpiebilst, ka turpat netālu, uz Jelgavas ielas pusi, vairākās vietās izgāzti būvgruži. Lielajās kaudzēs bija arī asfalta gabali.

Irlavniecēm – veiksme nacionālajā kārtā

Lai iepazītu Latviju un citas Eiropas valstis, jauniešiem ir iespēja iesaistīties dažādos Eiropas savienības finansētos projektos. Projektu konkursā, kurš mudināja veicināt sapratni Eiropā un kura uzvarētājiem tika pasniegta Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva, iesaistījās arī Irlavas vidusskolas skolnieces.

Otrdien, 13.maijā, būs slēgta Lielā iela

13. maijā, no 7.00 līdz 18.00, tiks slēgta Lielā iela, sakarā ar asfalta virskārtas ieklāšanu. Transporta kustība Lielajā ielā būs slēgta. Lūgums iedzīvotājiem neatstāt automašīnas Lielajā ielā!

Atļauj ņemt kredītu

24. aprīlī notika Tukuma domes sēde, kurā izskatīja jautājumu par kredīta ņemšanu projektam «Tukuma pilsētas gājēju un velobraucēju satiksmes drošības uzlabošana». To paredzēts īstenot Rīgas ielā, ierīkojot velobraucēju un gājēju celiņu. Lai šo projektu, kam savu atbalstu piešķīris arī Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), īstenotu, nepieciešami 683 542 eiro.

Noliek ziedus upuru piemiņas vietās

Šodien Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā Tukuma domes priekšsēdētāja vietnieks Maksis Rozenbergs, izpilddirektors Ēriks Lukmans un izglītības, kultūras un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Smirnova nolika ziedus kritušo karavīru piemiņas vietās pilsētā.

Mēs paši veidojam savu Eiropu

Šonedēļ Tukuma Raiņa ģimnāzija uzņem viesus no Itālijas, Vācijas, Zviedrijas un Spānijas – Eiropas savienības finansētās Mūžizglītības programmas «Comenius» dalībniekus. Kopā ar ģimnāzijas skolēniem šo valstu jaunieši un skolotāji iesaistījušies projektā «Mūsu Eiropa – vēsture, atmiņas, laika liecības».

Skolēni, jums iespēja strādāt!

NVA jau piekto gadu organizē skolēnu vasaras nodarbināšanas pasākumu. Šovasar – no 2. jūnija līdz 29. augustam. Iespēja vasaras brīvlaikā strādāt algotu darbu tiks piedāvāta bērniem un jauniešiem vecumā no 13 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā skolēniem ar speciālām vajadzībām.