Tukumā un novadā

Tukuma 2. pamatskolas zēni – Latvijā otrie labākie

Pagājušajā nedēļā kļuva zināmi 8. Latvijas zēnu koru salidojuma koru konkursa rezultāti Zemgales novadā un 8. Latvijas zēnu koru salidojuma dalībnieki. Novada skatē piedalījās Tukuma 2. pamatskolas zēnu koris (skolotāja Gita Vanaga), kas ieguva 45,6 punktus, un Kandavas internātvidusskolas zēnu koris (skolotāja Inta Pakalns-Paleja), kas ieguva 38 punktus.

Domei aizliedz slēgt līgumu

Piektdien, 16. maijā paziņots, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedz Tukuma domei slēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Šlokenbeku» par veloceliņa būvi Rīgas un Kurzemes-Talsu ielā. Tāpat birojs uzdod domei desmit dienu laikā novērst IUB konstatētos pārkāpumus – tie konstatēti konkursa noteikumos par uzbūvēto objektu kvalitāti un sertificēto speciālistu vērtējumu. Kā teikts IUB lēmumā, domes iepirkuma komisijas pieļautie iepirkuma procedūras pārkāpumi varēja ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu. Tādēļ veicama atkārtota pretendentu piedāvājumu izvērtēšana.

Plāno iegādāties dzīvokļus

Tukuma domes sociālo jautājumu komitejas sēdē 15. maijā deputāti izskatīja lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu dzīvokļu iegādei. 2009. gada budžetā paredzēts iekļaut Ls 100 000 šī mērķa īstenošanai.

Par sociālo iestāžu slēgšanu vasarā

Deputāti noteica, ka departamenta struktūrvienību darbinieku atvaļinājuma laikā no 1. jūlija līdz 10. augustam būs slēgta Tukuma pilsētas patversme, invalīdu dienas centrs «Saime» un bērnu dienas centrs «Saimīte», savukārt Jauniešu sociālais centrs – no 2. jūnija līdz 13. jūlijam.

Balva par zaļu sportošanu

Jau piekto gadu Tukuma pilsētas un rajona skolas iesaistās PET pudeļu un makulatūras vākšanas akcijā, kurā šogad savākti 105 659 kg makulatūras un 3 040 kg PET pudeļu. Par labi padarītu darbu šodien Tukuma kultūras namā skolēnus sveica Latvijas Zaļais punkts (LZP), SIA «Kurzemes ainava» un Tukuma dome.

Bezdarbs maijā

Uz šā gada 1. maiju Tukuma rajonā reģistrēti 904 bezdarbnieki – bezdarba līmenis – 2,6%. Tukumā reģistrēti 408 bezdarbnieki – bezdarba līmenis – 3,2%.