Tukumā un novadā

Demolē graustu

Otrdien agri no rīta ēku Brīvības laukumā 20 ieraudzījām ar izsistiem logiem, par to informējām domi un lūdzām aizvākt stiklus un izsisto logu aiztaisīt, lai garāmgājēji negūtu traumas.

Sāk zīmēt svītriņas

Firma «M2» nu jau tradicionāli, noslēdzoties iepirkumam, iegūst tiesības Tukumā apzīmēt ielas – krāsot ielu horizontālos apzīmējumus.
Domes pilsētsaimniecības departamenta vadītājs Guntis Leksis stāstīja, ka ielu un krustojuma saraksts, kur šie darbi paredzēti, ir garš; tajā noteikts, kur plānota mehanizētā krāsošana, kur – krāsošana ar plastikātu (gājēju pārējas, apstāšanās līnijas) un kur svītras krāsos ar roku. Pavisam šiem darbiem pašvaldības budžetā paredzēti Ls 15 000.

Pauzera iela remonta laikā būs slēgta

Pirms vairākām nedēļām noslēdzās konkurss par Pauzera ielas otrās kārtas rekonstrukcijas darbiem. Tā kā konkursa rezultāti netika apstrīdēti, līgumu par to veikšanu Tukuma dome noslēdza ar SIA «Šlokenbeka

Sāksies konkurss «Tukuma smukums 2008»

Jau tradicionāli vasarā tukumnieki tiek aicināti iesaistīties sakoptāko īpašumu konkursā. Tajā vērtēs individuālo un daudzdzīvokļu māju teritorijas, sabiedrisko, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijas un gaisa dārzus – balkonu un lodžiju zaļos noformējumus.

Stāda vasaras puķes

Lai arī zeme izslāpusi pēc lietus un stādīšanai tādējādi nav īstais laiks, pilsētas puķu dobēs tiek stādītas vasaras puķes, N. Fogele stāstīja, ka nākamajā nedēĻā darbs tiks pabeigts. Šobrīd jau piestādītas dobes pie policijas, Elizabetes ielas skvērā un pie stacijas, nākamajā nedēļas darbu turpinās Krasta ielā un abos apļos.

Kurš tad nepazīst krietno kareivi Šveiku!?

Pat ja mēs apgalvotu, ka nezinām nevienu čehu grāmatas nosaukumu, neviena autora vārdu, pieminot Jaroslava Hašeka krietno kareivi Šveiku, vai ikviena cilvēka seja atplaukst smaidā. "Kurš tad nezina Šveiku!.. Placēns to teātrī Rīgā spēlēja," tā vakar atzina Tukuma rajona centrālajā bibliotēkā sastaptie cilvēki.