Tukumā un novadā

Tukuma kultūras nama flīģelis – uz remontu

3. aprīlī pēc pusdienas Tukuma kultūras nams uz laiku atvadījās no sava flīģeļa – to līdz 1. augustam restaurēs firma «AE klavieres». Tās vīri Edgara Kauķa vadībā 400 kilogramus smago instrumentu sagatavoja pārvešanai un transportēja uz darbnīcu. E. Kauķis pastāstīja, ka flīģeli vispirms kārtīgi izžāvēs, lai redzētu, kā instruments jūtas, kā jūtas rezonatora dēlis.

Demogrāfiskā bilance Tukumā

Tukuma pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā no 31. marta līdz 4. aprīlim reģistrēti pieci dzimušie un seši mirušie.

Vai 40 bērzi Tukumā nav zaļā teritorija?

Tukuma domē līdz 8. aprīlim var piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par veikala būvniecības ieceri Tukumā, Jelgavas ielā 15b. 1. aprīlī domē tikās projekta autors, arhitekts Kaspars Leiguts, domes galvenā arhitekte Iveta Vistapole, īpašumu nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs un arhitekte Aivita Milta. Viņi atbildēja uz žurnālistu jautājumiem – lielākoties par to, kādēļ jānocērt koki, lai varētu uzbūvēt veikalu.

Iepirkumos – daudz piedāvājumu un problēmu

Tukuma domes sēdē 20. martā domes izpilddirektors Ēriks Lukmans informēja par pašvaldībā jau notikušajiem iepirkumiem, to rezultātiem un ar tiem saistītajām problēmām:

– Kopīgā tendence ir tāda, ka piedāvājumu paliek arvien vairāk, cenas kļūst zemākas. Tiesa gan, nereti ir tā, ka piedāvājums ir, bet netiek iesniegti tie dokumenti, kas iepirkuma nosacījumos paredzēti.

Sācies tīrīšanas un sakopšanas laiks!

1. aprīlī sākusies ielu, piegulošo teritoriju un īpašumu sakopšana pavasarī. Viens no darbiem, kurā pašvaldība aicina iesaistīties iedzīvotājus, ir smilšu, gružu un netīrumu savākšana ielu malās. Viss, kas pie ietves vai ielas malā sakrājies pa ziemu, jāsaslauka kaudzītēs, lai avārijas brigāde varētu aizvest.

Var izteikties par apbūvi «Spīdoņu» teritorijā

28. martā sākās «Spīdoņu» detālplānojuma sabiedriskā apriešana. Teritorija atrodas Jauntukuma mikrorajonā starp garāžu kooperatīvu «Sigulda 21» un Aviācijas ielu. Plānojuma apspriešana ilgs trīs nedēļas – līdz 18. aprīlim. Tukuma domes teritorijas plānotāja Zane Skrūzkalne pastāstīja, ka plānojumā iekļautas mazstāvu dzīvojamās apbūves, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, rekreācijas (atpūtas) zona un stāvlaukums.

Demogrāfiskā bilance Tukumā

Tukuma pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā no 25. līdz 28. martam reģistrēti seši dzimušie un pieci mirušie.

Var ziedot Tukuma Katrīnai

Lai piesaistītu līdzekļus projektam «Tukuma Katrīna», ko iecerēts uzlikt Katrīnas laukumā Tukumā, sākta ziedojumu vākšana. Vides objekta – skulptūras «Tukuma Katrīna» – aptuvenās izmaksas ir Ls 30 000, Ls 10 000 darbu uzsākšanai atvēlējusi Tukuma dome. Pārējo summu plānots savākt ar ziedojumu palīdzību.

Iespēja apspriest veikala būvniecību

UAB «Vita Activa» iecerējusi būvēt veikalu Tukumā, Jelgavas ielā 15b – vietā, kur patlaban ir pļava un bērzu birzs. Šobrīd Tukuma domē uzsākta veikala būvniecības skiču projekta sabiedriskā apspriešana. Tā ilgs līdz 8. aprīlim. Zināms, – ja būvēs veikalu, zemes gabalā tiks nozāģēti 12 bērzi un augļu koki.