Tukumā un novadā

Par karstā ūdens piegādes pārtraukšanu Tukumā vēl lems

9. aprīlī Tukuma domes komunālo jautājumu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par karstā ūdens piegādes (siltumapgādes) pārtraukšanu Tukumā. Šāds laikposms, kad iedzīvotāji nesaņem karsto ūdeni, tiek noteikts katru gadu, lai SIA «Tukuma siltums» varētu veikt katlu un siltumtrases remontus. Šogad uzņēmums izteicis priekšlikumu siltumapgādi atslēgt no 25. jūnija līdz 14. jūlijam. Galīgo lēmumu deputāti pieņems domes sēdē, kas plānota 24. aprīlī.

Brīvības laukumā Tukumā – labiekārtošanas darbi

No 14. aprīļa Brīvības laukumā Tukumā, vietā, kur pērn izraka dzīvžogu, firma «Uzars» sāka labiekārtošanas darbus. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele pastāstīja, ka šajā vietā uzliks jaunas maliņas, kā arī veidos laukakmens iesegumu, daļu zemes mulčēs, bet vēl vienā daļā ierīkos stādījumus. Šobrīd vēl nav zināms, vai starp kokiem stādīs stefanandras, klājeniskās rozes vai klājeniskās klintenes – tas būs atkarīgs no tā, cik dziļi varēs sastrādāt augsni. Domāts, ka nedēļas laikā firma darbu pabeigs.

Pasākumi Tukuma kultūras namā

* 15. aprīlī 19.00 «Omulības klubiņā» – Naudas plānošanas centrs ar lekciju «Ģimenes budžeta plānošana».*

26. aprīlī – visi tukumnieki uz talku!

Sestdien, 26. aprīlī, Tukuma dome rīko talku, kurā aicina piedalīties ikvienu pilsētas iedzīvotāju, tostarp skolēnus, iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus – gan individuāli, gan kolektīvi. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele pastāstīja, ka plānots sakopt Pavārkalnu, Pilsētas parku, Mālkalnu, Saules dārzu, Veļķu priedes un citas vietas.

12. aprīlī Tukumā būs slēgts Kurzemes ielas posms

Lai ierīkotu komunikācijas, tiks slēgta Kurzemes iela posmā no Raudas ielai līdz Tulpju ielai. To varēs apbraukt pa Asteru un Tulpju ielu. Paredzēts, ka iela būs slēgta 12. aprīlī no 15.00 un 13. aprīlī. Kā redakcijai pastāstīja SIA «Amatnieks» valdes loceklis Janeks Žizņevskis, iela jāslēdz, lai Kurzemes un Jāņa ielas krustojumā varētu izveidot aku lietus ūdens kanalizācijai un izdarīt komunikāciju pieslēgumu. Otrs pieslēgums paredzēts Kurzemes un Siltuma ielas krustojumā. Vienlaikus lietus ūdens kanalizācijas sistēma tiek izveidota Kurzemes ielā, kas tiks pieslēgta jau esošajam posmam.

Vides ministrijas balva – Pavārkalnam Tukumā

Pagājušā gada novembra beigās par pašvaldības ieguldījumu vides infrastruktūras attīstībā un dabas aizsardzībā Tukuma dome ieguva Vides ministrijas balvu «Ābols» un Ls 10 000. Lai varētu tērēt šo naudu, pašvaldībai bija jāiesniedz pamatoti priekšlikumi, kā ieguldījumu ilgtermiņā varēs izmantot pilsētas iedzīvotāji. Sākotnēji par šo naudu bija iecerēts iegādāties konstrukcijas puķēm, lai tādējādi padarītu pilsēta skaistāku, taču ideja tika noraidīta. Savukārt otra iecere – sakopt Pavārkalna apkārtni un sakārtot dīķi – ir atbalstīta.

Bērnudārzam «Vālodzīte» Tukumā būs jauns žogs

Šonedēļ firma «Melderi V» sāka ierīkot žogu Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes «Vālodzīte» teritorijā. Vecais žogs jau noņemts, izraktas bedres stabiem. Vīri sola, ka nākamās nedēļas sākumā darbiņš tikšot pabeigts. Kā pastāstīja SIA «Melderi V» darbu vadītājs Ivo Niedra, jauns 1,45 m augsts žogs tiks uzlikts 150 metru garā teritorijā gar Spartaka ielu. Cinkota metāla ekosistēmas žogs ir izturīgs, nerūsošs, nav jākrāso. Tam būs divu gadu tehniskā garantija.

Pāri peļķēm pretī panākumiem

Vai tad tā nav Spartaka ielā iepretī Tukuma 2. vidusskolas sākumskoliņai?! Peļķes viena aiz otras – gluži kā Latgales ezeri. Vien miniatūrā un nav tā dzidruma. Mammas un tēti sūkstās: "Nevar bērni no automašīnas izkāpt. Apstājies, kur gribi – tik un tā iekāps peļķē. Jānes pičupaunā, lai kājiņas sausas. Un kur vēl mašīnas, kas starp peļķēm cenšas lavierēt! Brauc, cik vien lēni vari, dubļi tik un tā bišķi pašļakstās un ancuks atkal netīrs."

Smārdes ielas Tukumā iedzīvotāji piekrīt gāzes apkurei

3. aprīlī VAS «Latvenergo» «Sadales tīklu» ēkā Tukumā par apkures organizēšanu daudzdzīvokļu mājās Smārdes ielā 1 un Smārdes ielā 2c ar iedzīvotājiem runāja Tukuma domes dzīvokļu nodaļas vadītāja Ilze Gaile, komunālinženieris Aleksandrs Fridrihsons un SIA «Tukuma nami» direktors Uldis Eglītis. Iedzīvotājiem bija jāizvēlas: nomāt pašreizējo katlu māju, gādāt par gāzes apkuri vai izmantot kokskaidu granulas.