Tukumā un novadā

Kādu kurināmo izvēlēties?

Jau rakstījām, ka Tukuma dome piekritusi garantēt kredītu SIA «Tukuma siltums» Ls 350 000 apmērā kurināmā iegādei. Rakstījām arī, ka mazuta patēriņš pieaudzis, – pieaugot patērētājiem, ar esošajiem šķeldas katlu mājas resursiem vairs nepietiek. Tiesa, iepriekš dome teikusi, ka tikai patērētāju pieaugums var palīdzēt noturēt tarifu līdzšinējā apmērā.

Piecdesmit un trīs

2. jūnijā pie Tukuma ledus halles bija skatāma ceļojošā izstāde «Eiropas sociālā fonda parāde», kas veltīta Fonda 50. gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā. Tukumā šī informatīvā izstāde bija apskatāma tikai vienu dienu. Pie stendiem, kas vēstīja par sociālo fonda finansējuma izlietojumu dažādās jomās, varēja gūt vizuālās un audio izziņas.

Apvienošanās nauda saņemta un jau iezīmēta

Pirms pāris nedēļām rakstījām, ka Tukuma dome joprojām nav saņēmusi solītos Ls 200 000 par nodomu apvienoties novadā. Vakar domes priekšsēdētājs Juris Šulcs informēja žurnālistus, ka līdz Valsts kasei nauda jau nonākusi, tātad – ir tikpat kā rokā. Šie līdzekļi tiks ieguldīti Tukuma Raiņa ģimnāzijas stadiona rekonstrukcijā, kur darbi jau sākušies.

Dialogs neizveidojās

Otrdienas vakarā Meža ielas 11. mājas iedzīvotāji satikās sapulcē mājas pagalmā pie robežas ar SIA «Amatnieks» būvēto daudzdzīvokļu māju. Tikšanās mērķis – vēlreiz apspriest blakus esošā īpašuma zemes robežu plānu. Diemžēl līdz pat 19.30 tā arī neviens no mērniekiem vai domes pārstāvjiem neieradās. Iedzīvotāji apliecināja, ka par tikšanos paziņojuši, arī uz mājas durvīm bija uzlīmētas lapiņas ar tikšanās iemeslu, vietu un laiku.

Automašīnas kavē darbus Kurzemes ielas pagalmos

Šodien jau pirms septiņiem rītā Kurzemes ielas 2, 6 un 10 mājas pagalmos SIA «Šlokenbeka» vīri sāka gatavoties asfaltēšanas darbiem. Diemžēl, lai arī iepriekš pie daudzdzīvokļu māju ieejas durvīm bija izlīmētas zīmītes ar aicinājumu pagalmos mašīnas neatstāt, divu automašīnu saimnieku atrašana prasīja laiku, neilgi pirms deviņiem viena mašīna no Kurzemes ielas 2 pagalma aizbrauca, taču otras īpašnieku meklēja pašvaldības policija.

Kad mandeles maisiņā nav vienas

Šodien neilgi pirms pusdienas redakcijā vērsās kāds iedzīvotājs, kas veikalā «Maxima X» Meža ielā 22 vakar bija iegādājies mandeles (cena Ls 2,09). Liels bijis viņa pārsteigums, ieraugot, ka bez mandelēm iepakojuma maisiņā ir arī daudzi mazi un balti tārpiņi. Pārtikas produkta derīguma termiņš gan vēl labs – šī gada 13. augusts.

Kurzemes ielas pagalmus pamazām sakārto

Komunālo jautājumu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā domes priekšsēdētājs Juris Šulcs informēja deputātus par to, ka pašvaldība ar savu finansējumu varētu piedalīties daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanā. Principā deputāti šādu iespēju atbalstīja.