Ministrs pieprasa Ērika Lukmana paskaidrojumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka ministrs Juris Pūce pieprasījis Tukuma novada domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana paskaidrojumus par likumam neatbilstošas vienošanās noslēgšanu par labu konkrētam uzņēmumam, apejot likumā noteikto izsoles kārtību, kā arī par to, ka viņš vienpersoniski domes vārdā slēdzis papildus vienošanos par apbūves tiesībām un izsoli.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka ministrs Juris Pūce pieprasījis Tukuma novada domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana paskaidrojumus par likumam neatbilstošas vienošanās noslēgšanu par labu konkrētam uzņēmumam, apejot likumā noteikto izsoles kārtību, kā arī par to, ka viņš vienpersoniski domes vārdā slēdzis papildus vienošanos par apbūves tiesībām un izsoli.

Ministrija norāda, ka 2018. gada 5. jūlijā Tukuma novada dome, apejot likumā noteikto izsoles kārtību, pieņēmusi lēmumu slēgt vienošanos ar uzņēmumu, kas paredzēja pašvaldības apņemšanos atsavināt tai piederošos nekustamos īpašumus par labu konkrētam uzņēmumam, kā arī – par pašvaldības līdzekļiem konkrētam uzņēmumam uzbūvēt piebraucamo ceļu. Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ē. Lukmans pēc prettiesiskā domes lēmuma parakstīja vienošanos ar uzņēmumu, taču šī vienošanās neatbilst ne Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, ne Ministru kabineta noteikumiem, jo pamatā pašvaldībai ir tiesības pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu un piešķirt pašvaldības nekustamā īpašuma apbūves tiesības tikai izsolē. Likums «Par pašvaldībām» nosaka, ka vietvaras lēmumiem jāatbilst Satversmei, likumiem un MK noteikumiem.

Savukārt 2019. gada 8. augustā pašvaldības vadītājs vienpersoniski parakstīja papildus vienošanos ar uzņēmumu, kas paredz svītrot apbūves tiesību termiņa pagarināšanu, kā arī, iespējams, apzinoties domes 2018. gada 5. jūlija pretlikumīgi pieņemto lēmumu, grozīja vienošanos, paredzot izsoli par minētajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem un tiesības konkrētam uzņēmumam piedalīties izsolē. Saskaņā ar likumu tikai pašvaldības dome pēc būtības var izskatīt un pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu vai zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu, kā arī tā grozīšanu.

Ministrija norāda, ka saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc VARAM ministra pieprasījuma saņemšanas ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un MK noteikumu pārkāpumiem vai arī par tiesas sprieduma nepildīšanas iemesliem. Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, ministrs, saņemot domes priekšsēdētāja paskaidrojumus, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata.

Sola sniegt paskaidrojumus

Sazinoties ar Tukuma novada domes priekšsēdētāju Ēriku Lukmanu, kurš tobrīd atradās pašvaldību kopīgajā pasākumā Talsos, noskaidrojām, ka pašvaldības vadītājs sniegs ministrijai savus skaidrojums, jo ministrijas pārmetumi neesot pamatoti. To, kādi ir Ē. Lukmana argumenti, noraidot ministrijas argumentus, un kāds skaidrojums par radušos situāciju, viņš solīja paust pirmdien, 23. septembrī.

Lēmums bija vienbalsīgs

Atgādinām, ka 2018. gadā Tukums bija viena no tām pašvaldībām, kurā SIA «Gallusman» gribēja ierīkot fermu kompleksu 3 miljoniem putnu un sāka izstrādāt ietekmes uz vidi novērtējumu īpašumam «Karjeras» Jaunsātu pagastā ar kopējo platību 90,35 ha. 2018. gada 5. jūlijā Tukuma novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi bija pieņēmuši lēmumu par nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA «Gallusman». Tā kā tas bija šīs sēdes vienīgais darba kārtības jautājums, nav šaubu, ka ministrijas pārmetumi Tukuma pašvaldības vadītājam ir saistīti ar šo darījumu, ko viņš arī telefonsarunā apstiprināja.

Toreiz 2018. gada 5. jūlija ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi lēma par tiem labumiem, kādus uzņēmējam plāno nodrošināt pašvaldība, proti, tā apņemas tās kompetences un iespēju robežās, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicināt un sadarboties ar komercsabiedrību rūpnīcas būvniecības projekta īstenošanā un rūpnīcas sekmīgas darbības nodrošināšanā, tajā skaitā jautājumos par teritorijas plānojumu, projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, iespējamo zemesgabalu apgrūtinājumu identificēšanu un novēršanu, ražotnes būvniecības procesu, atbilstošās jaudas elektrības pieslēguma un citu komunikāciju izbūvi, darbaspēka piesaistes informācijas apmaiņu, dzīvokļu jautājumu risināšanu speciālistiem, zemesgabaliem blakus esošo citām fiziskām un juridiskām  personām piederošo zemesgabalu atsavināšanu, iespējamo nodokļu un nodevu, kā arī atlaižu piemērošanu utt. Vēl lēmumā minēts, ka pašvaldība apņemas līdz rūpnīcas būvdarbu pabeigšanai (..) veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu viena valsts vietējā autoceļa pārbūvi intensīvas smagā auto kustības prasībām, tajā skaitā izbūvējot atbilstošu cieto segumu no rūpnīcas atrašanās vietas līdz izbrauktuvei uz kādu no tuvākajiem valsts reģionālajiem vai galvenajiem autoceļiem.

Olu ražotnes dēļ zaudē amatu

Lai arī domes lēmumā, par kuru nobalsoja arī opozīcijas deputāti, bija teikts, ka pašvaldība, parakstot šo nodomu vienošanos, apliecina, ka ir izvērtējusi tās atbilstību normatīvajiem aktiem, tajā skaitā likumam «Par pašvaldībām» un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, jau dažus mēnešus vēlāk – oktobrī – Tukuma novada domes Triju partiju apvienības (opozīcijas) deputāte Guna Roze Tukuma rajona prokuratūrā iesniedza vēstuli, kurā teikts, ka pašvaldība [izrādot pretimnākšanu SIA «Gallusman»] ir pārkāpusi godīgas konkurences principus un sagatavojusi izsoli vienam pretendentam. Savukārt 5. novembrī domes ārkārtas sēdē atklātā iestāšanās par olu ražotnes projektu amatu maksāja domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Volfam, kuru opozīcijas deputāti atcēla no amata ar balsu vairākumu, pamatojot savu rīcību arī ar Valsts kontroles un konkurences padomes viedokļiem. Toreiz Konkurences padome bija norādījusi, ka paredzētā pašvaldības apņemšanās, kas iekļauta nodomu vienošanās dokumentā starp SIA «Gallusman» un pašvaldību par olu ražotnes izveidi Jaunsātu pagastā, kā arī izsoles nolikumā iekļautās prasības rada bažas par izsoles nolikuma izstrādāšanu viena konkrēta pretendenta interesēs.

Un vēl jāpiebilst, ka šī gada augusta domes sēdē netika (vismaz publiski apskatāmajā daļā tas nav izlasāms) runāts par vienošanos ar SIA «Gallusman», kurai, kā minēts VARAM sniegtajā informācijā, Ē. Lukmans šī gada 8. augustā vienpersonīgi parakstījis papildu vienošanos.   

Komentāri

  1. neko nevai, visu aizliedzam, visu nojaucam, lūk maitas uzcēla sporta halli, būvē bērnudārzus un skolu grib sakārtot, visus tiesā, visi shēmo noteikti (ku -valdis tai skaitā), atvediet laimes lāci lai var tukšo muldēšanu un dzeju paklausīties

  2. Jū jābūt visiem ka Guntas rozes tēlam vismaz būs ko darīt dzeju lasīt visiem un tad pa dzejas ceļu uz jūru un buļ buļ un būs jauni un gudri cilvēki vismaz domē …. Uzskatu kad domē veidzetu redzet pārstāvjus no jaunās konservatīvās partijas

  3. Kamēr valsts sakārtošanā un kārtības ieviešanā netiks pielaista Latvijas Komunistiskā partija, tikmēr neko vairāk par tagadējām “atraugām” tauta nesagaidīs.

  4. he he- tu esi losis un neko nesaroti, kas notiek Tukuma dome.Kadi tev bernudarzi un skolas? Ko tu tur d..s? Skolu vajadzeja remontet jau sen. Bet darbi apstajusies, jo projektu paraisa par jauno. Un skolniekiem par to jacies. Ari bernudarza kurzemes iela remontdarbi ievikusies un bernudarzniekiem par to jacies. Un ko laoi saka kurzemes ielas lietotaji, ka remonta delj nedeljam ilgi uz iels neredzeja stradniekus. Tagad kad sacies lietus periods, nu tad sak kautko darit.

  5. Un tikai par šo gadījumu ministram ir jautājumi, mjaaa šoks, tātad arī ministrs ir “akls” :))) būtu jābūt vismaz 10 jautājumi jāuzdod TND “galvai “par entajiem “projektiem “Tukumā !!!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.