Tukuma Mūzikas skola

«Lai skan akordeons» Tukuma Mūzikas skolā

Piektdien, 20. februārī, Tukuma Mūzikas skolu pieskandināja Tukuma Mūzikas skolas, Tukuma 2. pamatskolas un Kandavas Mākslas un mūzikas skolas akordeonisti. Par jauku tradīciju kļuvusi ilggadējā akordeonspēles skolotāju Daigas Akmanes-Moricas-Okmanes, Ingrīdas Čarbartes, Dzintras Lindes un Daigas Zariņas sadarbība un kopīga koncerta rīkošana kādā no trim skolām.

Piektdien, 20. februārī, Tukuma Mūzikas skolu pieskandināja Tukuma Mūzikas skolas, Tukuma 2. pamatskolas un Kandavas Mākslas un mūzikas skolas akordeonisti.

Par jauku tradīciju kļuvusi ilggadējā akordeonspēles skolotāju Daigas Akmanes-Moricas-Okmanes, Ingrīdas Čarbartes, Dzintras Lindes un Daigas Zariņas sadarbība un kopīga koncerta rīkošana kādā no trim skolām.

Tukuma Mūzikas skolas zāle, kā vienmēr, pārpildīta, klausītāju rindās vecāki un vecvecāki, draugi. Šajos akordeona mūzikas koncertos piedalās visi akordeona klases audzēkņi, jo festivāla mērķis ir veicināt un iedrošināt katru audzēkni uzstāties publikas priekšā. Arī šoreiz vairākiem pirmklasniekiem tas bija pirmais lielais koncerts. Daudzajiem solo priekšnesumiem sekoja dueti un ansambļu uzstāšanās. Tukuma 2. pamatskolas akordeonistu ansamblis, papildināts ar ģitāru un bungām, spēlēja populāro mūziku, arī publika aplaudēja līdzi ritmā. Skolotāja I. Čarbarta atzina, ka vecāko klašu audzēkņiem labāk tīk ansambļa muzicēšana, nekā solo spēle.

Arī Tukuma Mūzikas skolas ansamblī spēlē vecāko klašu audzēkņi, ansambļa koncertmeistare Ināra Vičmane. Jau šonedēļ – 27. februārī – ansamblis piedalīsies Zemgales reģiona mūzikas skolu ansambļu festivālā Dobelē.

Kuplākais akordeonistu pulks bija no Kandavas Mākslas un mūzikas skolas.

2. līdz 7. klašu akordeonistu orķestri vada skolotāja D. Zariņa, tajā iesaistīti gandrīz visi skolas akordeona klases audzēkņi.

Skolotājas D. Lindes audzēkņi Kārlis Kristaps Šteinbergs un Betija Čākure ir lieliski gan kā solisti, gan arī kā akordeonu duets. Viņu priekšnesums ļoti sajūsmināja klausītājus ar savu izteiksmīgo muzicēšanu.

Jau marta mēnesī Limbažos notiks XIII Starptautiskais akordeonistu festivāls un tā ietvaros norisināsies V Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu-ansambļu (Dueti un Trio) konkurss. Uz konkursu dosies arī Kandavas Mākslas un mūzikas skolas duets K. K. Šteinbergs un B. Čākure, pedagogs D. Linde. Lai duetam veicas konkursā Limbažos!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.