Novados

Var ziedot Tukuma Katrīnai

Lai piesaistītu līdzekļus projektam «Tukuma Katrīna», ko iecerēts uzlikt Katrīnas laukumā Tukumā, sākta ziedojumu vākšana. Vides objekta – skulptūras «Tukuma Katrīna» – aptuvenās izmaksas ir Ls 30 000, Ls 10 000 darbu uzsākšanai atvēlējusi Tukuma dome. Pārējo summu plānots savākt ar ziedojumu palīdzību.

Iespēja apspriest veikala būvniecību

UAB «Vita Activa» iecerējusi būvēt veikalu Tukumā, Jelgavas ielā 15b – vietā, kur patlaban ir pļava un bērzu birzs. Šobrīd Tukuma domē uzsākta veikala būvniecības skiču projekta sabiedriskā apspriešana. Tā ilgs līdz 8. aprīlim. Zināms, – ja būvēs veikalu, zemes gabalā tiks nozāģēti 12 bērzi un augļu koki.

Uz parakstu vākšanas punktiem būs jādodas otrreiz

20. martā Lapmežciema pensionāru padomes rīkotajā saviesīgajā pasākumā viesojās Jānis Leja, kurš aktīvi darbojas Pilsoņu darba grupā parakstu vākšanai. Pasākumā tika runāts par pensionāru problēmām valstī un gaidāmo parakstu vākšanu grozījumiem Pensiju likumā, kas izsludināta no 16. aprīļa līdz 15. maijam. J. Leja piedalījās arī pavasara izstādes atklāšanā Lapmežciema muzejā; klātesošie vienojās skanīgā dziesmā.

Izveidots jahtklubs «Engure»

2008. ga­da sā­ku­mā En­gu­rē no­di­bi­nāts jaht­klubs «Engure». Tas ir at­vērts un ga­tavs uz­ņemt jau­nus bied­rus. Jaht­klu­ba di­bi­nā­tā­ji ir Ģirts Fišers-Blumbergs (ko­mo­dors), Kris­tī­ne Fišere-Blumberga, Mā­ris Kalns, Ar­nis Krauk­lis, Dzin­tars Blūms, un uz­ņem­ti vēl ci­ti bied­ri. Vairāk par jahtklubu un tā iecerēm pastāstīja kluba valdes loceklis Māris Kalns. Viņš stāstīja gan par labiekārtošanas talkām, gan sacensībām vasarā, gan paša pieredzi zēģelēšanā.

Akcijā «Nekrāj krāmus!» aicina nodot elektropreces

No 25. marta līdz 9. maijam Latvijas Zaļais punkts un SIA «Kurzemes ainava» organizē pavasara tīrības akciju «Nekrāj krāmus!». Tās ietvaros pilsētas un rajona iedzīvotāji tiek aicināti nogādāt lietotās elektropreces uz elektrisko un elektronisko preču savākšanas punktu Tukumā, Dienvidu ielā 2 (darba dienā no 8.00 līdz 21.00), no kurienes tās nogādās otrreizējai pārstrādei. Iedzīvotāji, kas akcijas laikā būs nodevuši lietotās elektropreces speciālajos pieņemšanas punktos, piedalīsies izlozē un varēs laimēt divas dāvanu kartes 30 latu vērtībā jaunu elektropreču iegādei. Izloze notiks 10. aprīlī un 9. maijā.

Lapmežciema komunālajam uzņēmumam «Krants» – jauns un enerģisks vadītājs

Februārī valdes sēdē par Lapmežciema novada pašvaldības uzņēmuma SIA «Krants» vadītāju apstiprināja Kasparu Godiņu. Tiesa gan, viņam ir noteikts triju mēnešu ilgs pārbaudes laiks. Vadītājs ir gados jauns, enerģisks cilvēks, ragaciemnieks. Iepriekš Rīgā viņš strādājis kādā gāzes apgādes uzņēmumā. Darbu «Krantā» izvēlējies tāpēc, ka ir jau zināma pieredze, turklāt darbs tuvāk mājām. Vienlaikus K. Godiņš turpina izglītoties. Kā pirmos lielākos uzdevumus jaunajā amatā viņš min jaunas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu ciematā, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Šajā vasarā katrai mājai, kurai SIA «Krants» piegādā siltumu, būs jāuzstāda siltuma skaitītāji, par kuriem jāmaksā būs daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.

Koku zāģēšana Tukumā jāpiesaka līdz 31. martam

2. aprīlī notiks pēdējā šīs sezonas Tukuma domes "koku komisijas" sanāksme, kurā izskatīs iedzīvotāju iesniegumus par plānotu koku zāģēšanu. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele skaidroja, ka iedzīvotājiem iesniegumi jāatnes uz domi līdz 31. martam. Koku ciršana tiks ierobežota laikā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Izņēmuma kārtā tiks atļauts nozāģēt avārijas stāvoklī esošus kokus.

Lapmežciema zvejnieku biedrība gatava protestēt pret valdību

Lai aizstāvētu savas intereses, Lapmežciema zvejnieki nodibinājuši biedrību, kuru tā arī sauc: «Lapmežciema zvejnieku biedrība». Tajā apvienojušies 25 zvejnieki; novadā gan esot vēl zvejnieki, kuri nav biedrībai pievienojušies. Līdz šim tās vadītājs bija Orientīns Stankēvičs, taču nesen vadību pārņēmusi Biruta Druka. Viņa pastāstīja par to, cik ļoti zvejnieki nav apmierināti ar valdības politiku, nesamērīgajiem sodiem, kas var būt liktenīgi zvejnieka izdzīvošanai, un pauda zvejnieku viedokli par Rīgas jūras līča rietumu piekrastes aizsardzības plānu.

Komunistiskā terora upuru piemiņas pasākums Kandavā

25. marts ir diena, kuru atceroties, daudziem jo daudziem latviešiem sirdi pārņem dziļa sāpju smeldze. Tieši šajā dienā pirms 59 gadiem, lopu vagonos sadzīti, no Dzimtenes tika izsūtīti vairāk nekā 42 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Omskas, Tomskas, Krasnojarskas, Irkutskas un Amūras apgabali tālajā Sibīrijā kļuva par viņu turpmākās dzīves vietu – citam uz laiku, citam uz mūžīgiem laikiem. Arī Kandavā ik gadus 25. martā tiek rīkoti piemiņas pasākumi. Rūpes par tā norisi parasti uzņemas enerģiskais Represēto apvienības vadītājs Pēteris Briedis un abas Kandavas novada muzeja darbinieces – Sarma Anģēna un Ināra Znotiņa.

Karstais ūdens Meža ielas 10. nama pagalmā zemi vairs nesilda

Jau rakstījām par karstā ūdens straumi pie mājas Meža ielā 10 Tukumā. Proti, ūdens pa piebraucamo ceļu šai vietā, veidojot pat nelielu geizeru, plūda no 22. līdz 25. martam. Un neviens dienests par to nelikās ne zinis! Par avāriju žurnālistus 24. martā informēja iedzīvotāji, kas, lai arī ziņojuši dispečerdienestam, brīvdienās tā arī nebija sagaidījuši kādu, kas ūdens noplūdi likvidētu. 25. marta rītā šajā vietā rakšanas darbus sāka SIA «Tukuma siltums».