Liena Trēde

Noslēdzies Kandavas mākslas plenērs «Radošais Mākslas mirklis»

Jau piekto gadu jūlija trešajā nedēļā Kandavā pulcējās gan profesionāli mākslinieki, gan mākslas mīļotāji, lai radoši, darbīgi pavadītu kopā nedēļu. Šogad Kandavas Mākslas plenērā piedalījās 70 dalībnieki, dažādu profesiju, vecuma pārstāvji. Jaunākajam šogad bija 1,5 gadi.

Jau piekto gadu jūlija trešajā nedēļā Kandavā pulcējās gan profesionāli mākslinieki, gan mākslas mīļotāji, lai radoši, darbīgi pavadītu kopā nedēļu.

Šogad Kandavas Mākslas plenērā piedalījās 70 dalībnieki, dažādu profesiju, vecuma pārstāvji. Jaunākajam šogad bija 1,5 gadi.

Plenērā bija četras radošās darbnīcas. Pa dienu dalībnieki ļoti aktīvi strādāja, bet vakaros iepazina viens ar otru, kā arī baudīja un iepazina Kandavu.

Ir liels gandarījums par padarīto. Priecājos, ka arvien vairāk plenēra dzīvē iesaistās paši kandavnieki, kā arī visi plenēra dalībnieki – Kandavas kultūras un vides attīstīšanā. Šai ziņā aicinu dalīties ar pārdomām par jau padarīto, iesniegt idejas nākamgada plenēram vai jebkādai idejai par Kandavas vides uzlabošanu.

Liels paldies darbnīcas vadītājiem par lielo, nesavtīgo darbu, kuru tie ieguldījuši plenērā. Tā keramikas radošajā darbnīcā darbojās Matilde Laura Ikerte.

Tāpat jau trešo gadu Jeļena Kažoka kopā ar interesentiem strādāja mozaīkas tehnikā. Tika veidoti individuāli mākslas darbi un divi telpiski vides objekti, kas būs kā papildinājums pirms diviem gadiem jau veidotajai mozaīkas sienai «7 dienas» Lielajā ielā. Šobrīd objekti aplūkojami zālienā pie novada muzeja, vēlāk, kad tiks beigts siltināšanas projekts, objekti tiks novietoti turpat līdzās. Protams, jau šobrīd ir ieceres un idejas, kā vēl šo ansambli papildināt.

Vēl šogad tika skaisti iekātota vieta pie Kandavas atklātā peldbaseina, kur uzstādīja objektu «Ūdens rats». To gatavoja plenēra dalībnieki Jurģa Ābeles un Anda Jakobsona vadībā. Darbs bija liels, rezultāts skaists, ceram turpināt un attīstīt arī šo objektu.

Kā vienmēr Kandavas skaistās ieliņas un Abavas ieleja apbūra gleznotājus. Ar jaunajiem gleznotājiem kopā darbojās gleznotāja no Tukuma Ingemāra Treija. Visus skaistos gleznojumus, mozaīkas, keramikas u.c. darbus varēs vēl mēnesi aplūkot Kandavas Mākslas galerijā.

Liels paldies visiem mūsu atbalstītājiem, bez kuriem šis plenērs nebūtu bijis tik plašs, krāšņs, rezultatīvs: paldies Kandavas novada Kutūras pārvaldei Ziedītei Začestei, Sarmai Aņģēnai, Kitijai Švīgerei, Jurģim Muskam u.c. Kandavas internātvidusskolai – Elitai Lavrinovičai par palīdzību ar inventāru, Aivaram un Airai Freimaņiem – par brīnišķīgajām telpām, Kandavas Mūzikas un Mākslas skolai (Marutai Balodei) – par palīdzību ar inventāru, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam (Dacei Rozentālei), Ansim Romanovskim, Gundaram Indriksonam – par atsaucību atbalstu vides objekta īstenošanā! Ingai Labeckai – par labo ēdināšanu.

Komentāri

  1. Liels prieks un gandarījums ir par paveikto plenērā. Prieks, ka Kandava iegūst jaunus smukumus katru gadu. Ļoti ceram, ka kandavnieki arī priecājas par vides objektiem un ka visi darbi būs tik pat skaisti vēl daudzus gadus. Paldies Lindai, Ziedīetei, Kitijai, Aivai un citiem rūķīšiem.

  2. Jo vairāk vietējo pieliks savu roku, lai skaistums taptu, jo mazāka būs vēlēšanās šo skaistumu demolēt.
    Tas, ko savām rokām esi radījis, netiek iznīcināts!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.