Liena Trēde

Lai stiprinātu svešvalodas zināšanas

25. septembrī, Kandavā ieradās viesi. Tos svinīgi uzņēma K. Mīlenbaha vidusskolas kolektīvs, jo pienākusi viņu kārtā meklēt un prezentēt radošus paņēmienus valodas apguvē.

25. septembrī, Kandavā ieradās viesi. Tos svinīgi uzņēma K. Mīlenbaha vidusskolas kolektīvs, jo pienākusi viņu kārtā meklēt un prezentēt radošus paņēmienus valodas apguvē.
Ieceres autori – Turcijas pārstāvji, kas pieaicinājuši kolēģus no Rumānijas, Lietuvas, Itālijas, Latvijas skolām un uzrakstījuši projektu, kurš arī atbalstīts programmas «Erasmus+» ietvaros. Kandavā jau ir trešā tikšanās projekta dalībniekiem un, kā ierasts, tas nav tikai saspringts darbs, bet arī iespēja parādīt savu pilsētu un valsti no iespējami skaistākās un patīkamākās puses. Kā stāsta projekta šīs puses koordinatore Danuta Dude, nedēļas garumā, ko viesi pavadīs, dzīvojot vietējās ģimenēs un nostiprinot savas komunikācijas prasmes šādā viedā, plānotas arī ekskursijas uz Rīgu, Tērveti un Ventspili un būs iespēja tuvāk iepazīt arī Kandavu un kandavniekus. Nu, piemēram, jaunieši kopīgu valodu centīsies rasts kopīgos pasākumos – ēst gatavošanas meistarklasēs, robotikas nodarbībās un, piedaloties citās aktivitātēs.
Nākamā tikšanās paredzēta jau Lietuvā. Bet šajā – Latvijas pasākuma atklāšanas reizē – viesiem uzstājās mazāko klašu koris un ansambļa «Abaviņa» dažādie sastāvi, tautas deju kolektīvs, kā arī Deju skolas meitenes. Tad norisinājās oficiālā apdāvināšanās un apsveicināšanās, lai drīz vien ķertos klāt projekta virsuzdevumam – «English teaching with innovative web tools» jeb mūsdienīgiem veidiem, kā mācīt un mācīties angļu valodu.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.