Jaunpils vidusskolā – trīs jaunas programmas

Jaunpilī šajā mācību gadā būs 343 izglītojamie, to skaitā – 82 pirmskolēni un 23 pirmklasnieki. Šogad, salīdzinājumā ar pērno, kā atzīsts direktors Jānis Liepiņš, bērnu skaits ir samazinājies (22 skolēnu mazāk), kas gan neesot kritisks radītājs.

Jaunpilī šajā mācību gadā būs 343 izglītojamie, to skaitā – 82 pirmskolēni un 23 pirmklasnieki. Šogad, salīdzinājumā ar pērno, kā atzīsts direktors Jānis Liepiņš, bērnu skaits ir samazinājies (22 skolēnu mazāk), kas gan neesot kritisks radītājs.

Skolotāji būs 36, to skaitā, divi jauni pirmsskolas pedagogi, kā arī, līdz ar jaunas programmas ieviešanu, skolā strādāt sāk psihologs un speciālais skolotājs. Papildu slodze būs logopēdam. Darbu skolā turpinās 11 tehniskie darbinieki. Līdz ar esošajām trīs izglītības programmām, ar šo mācību gadu Jaunpilī būs trīs jaunas (jau saņemtas licences) – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem; speciālās pirmsskolas izglītības programma «Valodas traucējumi pirmskolā»; speciālā pirmsskolas izglītības programma «Jaukti attīstības traucējumi».
Kā katru gadu, Jaunpilī ir plašs interešu izglītības programmu klāsts: koris (1.-4. kl.), koris (5.-9. kl.), tautas deja (1.-2. kl.), tautas deja (3.- 4. kl.; 5.- 7. un 8. – 10. kl.), aerobika (1.-4., 5.-12. kl.), aerobika pirmsskolai, pirmā palīdzība (5.-12. kl.), datorpulciņš (5.-12. kl.), skatuves runa (1.-4. kl.), teātra pulciņš (1.- 4. kl.), „Čaklās rokas” (1.- 4. kl.), futbola pulciņš (5.-12. kl.), basketbola nodarbības, zīmēšanas (3. – 9.kl.) un novadpētniecības pulciņš. Skola turpinās iesaistīsies programmā «Skolas auglis». Un bērni tiks nodrošināti ar mācību grāmatām (izņēmums – grāmatas, kas apvienotas ar darba burtnīcām), šogad – arī ar dienasgrāmatām (tieši Jaunpils vidusskolai domātas).

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.