Baiba Reinsone

Miķeļdienas svētki Jaunpilī /FOTO/

Šodien, 29. septembrī, Miķeļi jeb Miķeļdiena – latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. 25. septembrī Miķeļdienas svētki tika svinēti Jaunpilī, kad visi sanākušie tika aicināti padižoties ar savu darbu – izaudzētajiem diždārzeņiem. Turpat uz vietas tie tika arī nosvērti.

Šodien, 29. septembrī, Miķeļi jeb Miķeļdiena – latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Dienas nosaukums ir radies no kristiešu godātā erceņģeļa Miķeļa vārda. Latviešu mitoloģijā Svētku latviskais nosaukums ir Apjumības jeb Appļāvības, jo šajā dienā pēdējo reizi pļāva labību. Raksturīgākais Miķeļdienas pagāniskais rituāls bija auglības dieva Jumja ķeršana, ar kura palīdzību mūsu senči centās nodrošināt druvas auglību arī nākamajā gadā. Tā dēļ uz laukiem bija jāpamet arvien drusciņa labības, lai Jumi pielabinātu un lai viņš druvas neatstātu uz visiem laikiem. Atrastos Jumīšus nesa mājās un iesprauda sienas šķirbās un glabāja visu ziemu. Ticēja, ka māju saimniekam tad radīsies dažādi labumi, bet Jumja atradēju vēl tai pašā rudenī aizvedīs tautiņās.

25. septembrī Miķeļdienas svētki tika svinēti Jaunpilī, kad visi sanākušie tika aicināti padižoties ar savu darbu – izaudzētajiem diždārzeņiem. Turpat uz vietas tie tika arī nosvērti. Dižais kālis, ko bija atnesis Markuss Briģelis no Jaunpils, svēra 3,1 kg. Vitas Petrovas (Viesatas) tomāts – 0.6 kg, melnais rutks, kas audzis Jaunpils novada Saulē, svēra 2,65 kg! Burkāni un kabači šogad padevušies daudz un godam. Dižos burkānus bija atnesis: Jēkabs Zvagulis (0,45 kg), Ilmārs Kovaļevskis (Viesatas, 0,4 kg), Roberts Jaucis (0,6 kg), Markuss Briģelis (Jaunpils, 0,4 kg) un Silvija Metla (Jaunpils, 0,85 kg). Ar kabačiem padižoties bija atbraukuši: Kristers Neimanis (Veclauki, 7,35 kg), M. Briģelis (5,25 kg), Monika Sirica (Saule, 7,75 kg), Biruta Šteina (Viesatas, 3,75 kg). Bet pats dižākais – 8,25 kg smagais kabacis tika atvests no Džūkstes, un to izaudzējusi Lienīte Jaunzeme. Vissmagākie dārzeņi bija ķirbji. Tos uz tirgu bija atveduši: V. Petrova (32,35 kg), Valentīna Bauermeistare (Jaunpils, 47,6 kg, 33 kg, 33,1 kg), S. Metla (34,05 kg). Arī brāļi kartupeļi šogad padevušies. Tā Ilmāram Kovaļevskim un Aijai Zonbergai katram gadījies pa 0,75 kg smagam tupenim. Un tie izaudzēti Viesatās. Dižsīpoli izauguši: Daigai Pētersonei (0,45 kg), Aijai Zonbergai (Viesatas, 0,3 kg) un Ernestam Grigoram (0,5 kg). Āboli nākuši no Līvas Danas Plezeres (0,45 kg) un Ievas Grigores (0,5 kg) dārza. Bietes arī nebija piemirstas, ar lopbarības bietēm dižojās Biruta Šteina (5,5 kg) un A. Zonberga (3,75 kg) no Viesatām. Sarkanās bietītes brangi padevušās D. Pētersonei (2 kg) un Ērikam Muško (2,1 kg).

 

 

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.