Jaunpilī godināti sakopto sētu saimnieki

4. novembrī uz ļoti ierobežotu tikšanos sanāca tie jaunpilnieki, kuri savas sētas bija ļāvuši apskatīt konkursa «Skaista mana sēta» komisijas pārstāvēm: Dzidrai Krastiņai, Zentai Plezerei, Birutai Šteinai, Dzintrai Augulei, Vijai Zīvertei un Elgai Valainei. Viņas šogad, varbūt mazliet neierastā laikā – septembra sākumā – apmeklēja konkursam pieteiktās sētas. Un šī izvēlētā laika privilēģija bija tā, ka tika dota iespēja izbaudīt gan rudens ziedu bagātību, gan augļu dārzu dāsnumu un, protams, kā vienmēr, arī pašu saimnieku viesmīlību. Dārzkopības biedrības vadītāja Dzidra Krastiņa pastāstīja, ka ik gadu esot liels prieks izbraukāt, apskatīt un arī gūt jaunas idejas skaisti sakoptajās novada sētās. Bet tad nākot smagākais darbs – tās visas novērtēt. Un tā bijis arī šoreiz, jo sētas bijušas tik atšķirīgas un tajā pašā laikā līdzīgas, tādēļ nolēmuši, ka visi īpašumu saimnieki tiks vienlīdz godināti.

Skaistie un sakoptie…

Godināts tika Gunas Tomases koptais dārzmiņš, kas ikdienas tiek apčubināts un plešas līdz pat Jaunpils vidusskolas teritorijas novadgrāvim. Arī Metlu ģimenes – «Ezerkrastu» piemājas dārzs, kas arī ticis iekopts pilnībā no jauna. Pamazām tiek iekopta visa teritorija, kura sarežģītā reljefa dēļ nav tik vienkārši izdarīt.

Apbrīnas vērts skaistums ir arī vienkāršībā – bruģēts celiņš starp zaļām tūju rindām, aizved līdz pašām namdurvīm… perfekti nopļautais zālājs sniedzas līdz pašai mežmalai, tā ir mājās «Vilītes», ko iekopis  Uldis Koškins. Godā celtas tika arī «Dambīšu» mājas, no kurām paveras skaists skats uz Dambīšu ezeru, un tur saimnieko Antons Kokins un Ritma Niedre. Un  katrs mājas garāmbraucējs var redzēt izmaiņas šajā sētā, kur nobruģēts pagalms un dzīvojami ēkai dots jauns veidols.

Paldies par skaisti sakopto īpašumu tika teikts arī «Rūšu» mājas saimniecēm, māsām – Zaigai Vārnai un Inesei Brikšai, kas kopā ar savām čaklajām vedekliņām – Dainu un Solvitu, saimnieko un iekopj koši ziedošo mājas pagalmu. Šīs mājas dārzā apvienots senatnīgais ar mūsdienīgo, kā arī ļoti veiksmīgi tiek atjaunotas saimniecības ēkas un iekopta upes mala.

Un visbeidzot krāšņais «Voldemāru» mājas dārzs, kur lielā saskaņā ir senatnīgais ar mūsdienīgo, kur bija sastopamas gan puķes, gan dekoratīvie krūmi, gan skuju koki… Šis dārzs bijis  2012. un 2013. gada laureāti, kas piedalījušies Jaunpils novada «Dārza svētkos», bet paši saimnieki – Maruta un Imants Rutki – savu dārzu sauc par «Nepareizo dārzu».

***

Pēc atzinību rakstu pasniegšanas Dz. Krastiņa, nākamajā – 2021. gadā, visus aicināja uz jau tradicionālajiem Dārza svētkiem, lai arī citi varētu apskatīt viņu skaisti iekoptos īpašumus. Bet šajā dienā bija iespēja noklausīties, gūt jaunas idejas dārzu dekorēšanā un iepazīt jaunas garšvielas Sandras Marcinkevičas lekcijā «Garšaugi – to pielietojums virtuvē un ne tikai».

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.