Jaunpilī – bezmaksas izglītojošs seminārs par maksātnespējas procesu

Rīt, 6. martā, Jaunpils novadā notiks seminārs, kura mērķis ir informēt iedzīvotājus un citus interesentus par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.

Rīt, 6. martā, Jaunpils novadā notiks seminārs, kura mērķis ir informēt iedzīvotājus un citus interesentus par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.

Seminārs Jaunpils novadā ir pirmais seminārs, kuru Maksātnespējas administrācija organizē kopīgi ar attiecīgo pašvaldību plānotā semināru cikla ietvaros dažādos Latvijas novados. Semināri tiks organizēti, lai informētu par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par maksātnespējas procesa norisi, iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem tajā.

Seminārs notiks Jaunpils novada domes Sēžu zālē «Ērģelniekos» (Jaunpils, Jaunpils novads), 17.30.

Maksātnespējas administrācija ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā un likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.