Gatavojoties skolai

Līdzīgi kā citur bijušā Tukuma rajona ietvaros, arī Jaunpils novadā painteresējāmies, kādu atbalstu skolēniem, uzsākot skolas gaitas, sniedz pašvaldība.

Līdzīgi kā citur bijušā Tukuma rajona ietvaros, arī Jaunpils novadā painteresējāmies, kādu atbalstu skolēniem, uzsākot skolas gaitas, sniedz pašvaldība.

Ja ienākums zemāks par 17 latiem

Sociālā dienesta vadītāja Inita Liepiņa pastāstīja, ka Jaunpils novada saistošie noteikumi paredz – pabalsts, uzsākot skolas gaitas, tiek izmaksāts ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 65% no likumā noteiktās minimālās summas (Ls 17 mēnesī). "Viens no pabalsta veidiem – mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirti: Ls 20 par katru bērnu, uzsākot skolas gaitas 1. septembrī; Ls 10 – ja mācības tiek uzsāktas speciālajās skolās, jādzīvo internātā vai ja bērns nav pārcelts nākamajā klasē; Ls 10 – par katru bērnu, kas uzsāk obligāto pirmskolas apmācību," skaidro I. Lapiņa. Tāpat arī šo ģimeņu bērniem tiek apmaksātas pusdienas. "1. klasē brīvpusdienas jau ir valsts noteiktas un tiek piešķirti Ls 0.80 dienā par vienu bērnu," skaidro sociālā dienesta vadītāja. Bet tā kā faktiskās ēdināšanas izmaksas dažādās iestādēs atšķiras, pašvaldība trūkstošo summu piemaksā. Piemēram, Jaunpilī tie ir Ls 0,10.

Autobuss – ar uz Zebrene

Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš pastāstīja par grāmatām un skolēnu transportu. "Parasti mācību materiālu sarakstu, kas būs nepieciešams nākamajā gadā, bērniem izsniedzam jau pavasarī, vēl pirms pēdējā zvana. Grāmatas lielākoties saņemamas skolas bibliotēkā, kuras krājumus, izmantojot pašvaldības piešķirtos līdzekļus un nelielo valsts finansējumu, ja nepieciešams, atjaunojam. Savukārt par pašu līdzekļiem skolēniem jāiegādājas tie mācību līdzekļi, kuros jāraksta – tās ir darba burtnīcas," stāsta direktors.

Skolēnu transportēšana uz un no skolas novadā jau ilgu laiku ir bez maksas, un J. Liepiņš skaidro, ka maršrutu ir pietiekami. Starp citu, šajā mācību gadā klāt nāks arī viens jauns – autobuss bērnus uz Jaunpili vedīs no Zebrenes, kur nesen pieņemts lēmums slēgt pagasta skolu. "Jaunpils vidusskolā nu mācīsies vairāk nekā 30 bērnu no Zebrenes," saka J. Liepiņš un atzīst, ka šo – pārnovada bērnu – vecāku pirmais jautājums bijis tieši par to, vai tiks nodrošināts transports. "Nesen ar pagasta šoferi izbraucām visu plānoto maršrutu, pierakstījām kilometrāžu un vēlāk vecākiem paziņosim laikus, kad no rīta un pēcpusdienās skolēnu autobuss gaidāms."

Precīzu skaitu, tieši cik bērnu šogad 1. septembrī sāks mācīties Jaunpilī, J. Liepiņš nosaukt nevarēja, bet tas vien tādēļ, ka ne visi apzinīgi piesakoties – nereti gadās, ka tas ir pēdējo augusta dienu jautājums vai pat vienkārši bērni uz skolu tiek atvesti 1. septembrī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.