Zemes lietu izskatīšana Engures pagasta padomes sēdē

20. martā kārtējā Engures pagasta padomes sēdē deputāti izskatīja vairākus jautājumus, kas skar zemes lietas.

20. martā kārtējā Engures pagasta padomes sēdē deputāti izskatīja vairākus jautājumus, kas skar zemes lietas.

* Deputāti piekrita mainīt nosaukumu zemes gabalam Kursas ielā 25 uz nosaukumu «Austrumi».
* Deputāti noteica ceļa servitūtu 4,5 m platumā gar grāvja malu zemes gabalam «Muižkalni» – par labu blakus esošajam nekustamajam īpašumam.
* Deputāti apstiprināja precizētās a/s «Latvijas valsts meži» apsaimniekošanā esošās uzmērītās valsts mežu zemes platības: valsts mežs Abragciems, kadastra Nr. 90500030076 – 41,34 ha, kadastra Nr. 90500030085 – 38,02 ha, kadastra Nr. 90500030080 – 0,2580 ha, kadastra Nr. 90500030088 – 0,7253 ha, kadastra Nr. 90500030087 – 778,08 ha.
* Deputāti noteica zemes lietošanas mērķi zemes gabalam «Jaunrūsas» un vēl diviem zemes gabaliem, kuru galvenā darbība ir mežsaimniecība.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.