Par detālplānojumiem objektiem Engures pagastā

Engures pagasta padomes deputāti kārtējā sēdē 20. martā izskatīja vairākus darba kārtības jautājumus par detālplānojumiem dažādiem objektiem.

Engures pagasta padomes deputāti kārtējā sēdē 20. martā izskatīja vairākus darba kārtības jautājumus par detālplānojumiem dažādiem objektiem.

Vispirms izskatīja galīgo redakciju detālplānojumam zemes gabalam «Purvlejas» Plieņciemā. Publiskajā apspriešanā radās jautājums par zemes gabalu aiz «Purvlejām», kuram tiek liegta piekļūšana. A/s «Latvijas valsts ceļi» ierosina risināt jautājumu par piekļūšanu «Vecvagariem».
Kā deputātus informēja projekta izstrādātāji, uz pirmo apspriešanu ieradies tikai viens cilvēks, uz otro – neviens. Tāpēc nav zināms, ka kādam būtu nepieciešama piekļūšana īpašumam. Savukārt Rihards Locis parādīja kartē, kur zemes gabali atrodas un kāda ir piekļuve zemes gabalam «Vecvagari».
Deputāti plānu apstiprināja, piebilstot, ka, izstrādājot detālplānojumu, jānosaka 4,5 servitūta ceļš uz «Purvlejām» par labu «Vecvagariem».
Vēl deputāti nodeva sabiedriskajai apspriešanai detālplānojumu pirmo redakciju īpašumam «Akmeņsalas», «Miki» Plieņciemā un «Nārbuļi» Ķesterciemā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.