Milzkalnē ieskandina novembri

11. novembrī Milzkalnes Tautas namā Lāčplēša dienu ieskandināja senioru kolektīvi. Koncertu atklāja mājinieces senioru ansamblis «Tīne» un vadītāja Gita Vanaga. Turpinājumā skanēja senioru koru «Atvasara» no Talsiem (diriģente Astrīda Priekule), «Gaisma» no Jelgavas (dir. Zita Kurševa un Gunta Paškovska), «Rudens gaisma» no Rīgas Kultūras pils, «Ziemeļblāzma» (dir. Bruno Cabulis) un «Skandīne» no Tukuma (dir. Gita Vanaga) dziedātās dziesmas.

11. novembrī Milzkalnes Tautas namā Lāčplēša dienu ieskandināja senioru kolektīvi. Koncertu atklāja mājinieces senioru ansamblis «Tīne» un vadītāja Gita Vanaga. Turpinājumā skanēja senioru koru «Atvasara» no Talsiem (diriģente Astrīda Priekule), «Gaisma» no Jelgavas (dir. Zita Kurševa un Gunta Paškovska), «Rudens gaisma» no Rīgas Kultūras pils, «Ziemeļblāzma» (dir. Bruno Cabulis) un «Skandīne» no Tukuma (dir. Gita Vanaga) dziedātās dziesmas.

Klausītāju vērtējumam tika nodotas “obligātās” dziesmas, kas iekļautas senioru koru repertuārā nākošā gada lielajos Dziesmu svētkos, kad senioru koru koncerts notiks Ķīpsalā 5. jūlijā, kā arī kolektīvi dziedāja sev mīļu repertuāru ārpus obligātā, dziesmas ar šai dienai atbilstošu patriotisku tēmu, dziesmas ar garīgu, mīlestības pilnu noskaņu, dziesmas no teātru izrādēm. Koncerta noslēgumā uz skatuves podestiem kāpa viss kopkoris nodziedot tādas dziesmas kā A. Žilinska t. dz. apdarē «Lakstīgala kroni pina» un «Mana dzimtene jaukā», A. Eriņa «Zemei un dziesmai», Z. Liepiņa «Vienīgā».

Kā savos apsveikuma un pateicības vārdos teica G. Vanaga, tad neviens cits vīru sastāvs nevar tik izjusti nodziedāt vīru solo partiju dziesmā «Vienīgā», kā to izdara senioru koru vīri, un senioru meitenes ar tādu mīlestību izdzied savu vidusskolas laikos dziedāto «Mana dzimtene jaukā» kā to nedara mūsu laiku meitenes! Vēl Gita lielu paldies dziedātājiem teica par to, ka viņu paaudze lielo Dziesmu svētku kustību un tradīcijas ir iznesuši cauri dažādiem laikiem un varām. Jāsaka, ka kopkoris jau tagad novembrī spēja uzburt nākošās vasaras lielās Mežaparka estrādes kopības sajūtu.

Diriģentu un koncertmeistaru rokās sagūla apsveicēju ziedi. Koncerta izskaņā arī ansamblis pievienojās daudzskaitlīgajam korim un visi kopā dziedāja R. Paula «Svētvakaru».

Paldies dziedātājiem un tiem klausītājiem, kuri atrada par iespēju būt kopā ar mums svētku dienā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.