Valsts svētki Jaunpilī

 16. Nov  18:00

16. novembrī 18.00 valsts svētku pasākumā novada apbalvojumus saņems:  Abāšinu ģimene (pieteicējs – pensionāru biedrība «Jaunpils»), Aija Pahmurkina (pieteicējs – SIA «Mārksmens» Jaunpils «Top»),  Ilmārs Birģelis (pieteicējs – SIA «Īves grupa»), Ilze Inkina (pieteicējs – Jaunpils vidusskola), Ineta Skricka (pieteicējs – Jaunpils vidusskolas arodbiedrība), Inga Papendika (pieteicējs – PA «Jaunpils»),  Ita Lapsa (pieteicējs – Jaunpils novada domes deputāti), Līva Krūmiņa (pieteicējs – SIA «Līvas grupa»),

Marita Birģele (pieteicējs – SIA «Līvas grupa», «LaTS» kolektīvs), Staņislavs Bugaičuks (pieteicējs – dāmu klubs «Vīgriezes»), Velga Pavlovska (pieteicējs – Austra Sipeniece un Jaunpils novada iedzīvotāji), Vineta Vaite (pieteicējs – Jaunpils pasta nodaļas kolektīvs).