Vakartirgus Pūrē

 22. Sep  15:00

22. septembrī no 15.00 laukumā pie kultūras nama notiks Rudens vakartirgus. Informācija pa tālruni: 26284364.