Vakartirgus Pūrē

 19. Jūn  16:00

Kultūras nams aicina pārdot gribētājus pieteikties vasaras vakartirgum, kas notiks 19. jūnijā 16.00. Zvanīt pa tālruņiem 26284364, 29100681.