Tukuma ledus halles līgas spēles

 17. Dec  19:45     20. Dec  19:30

17. decembrī 19.45 – «Irlava» – «Rotas/Meliorceltnieks»; 21.15 – «Tukuma brāļi» – «Partner Broker»; 20. decembrī 19.30 – «Tukuma brāļi« – «Veļķi».