Tukuma konsultatīvās padomes sēde

 21. Feb  18:00

21. februārī 18.00 – Tukuma domes zālē – Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde