Tukuma iedzīvotāku konsultatīvās padomes sēde

 06. Dec  18:00

6. decembrī 18.00 domēs ēkā būs Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde