Tikšanās daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem

 23. Mai, 2023  19:00

  1. maijā 19.00 Jaunpils pils Lielajā zālē notiks daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku-iedzīvotāju sanāksme par māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem. No Viesatām, Jurģiem, Saules, Struteles un Levestes uz sapulci kursēs autobuss. Sapulcē būs arī būtiska informācija par izmaiņām komunālā uzņēmuma «Jaunpils KS» darbībā.