Tikšanās ar vecākiem Smārdē

 27. Aug  19:00

Smārdes pamatskolas administrācija aicina skolēnu vecākus uz tradicionālo sarunu par jauno mācību gadu 27. augustā 19.00.