Teritorijas plānojuma grozījumu apspriešana

 03. Jan  17:30

 

Līdz 2022. gada 5. janvārim norisinās Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam grozījumu 5.0 redakcijas publiskā apspriešana. Ar grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties: elektroniskā versijā – Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē un portālā www.geolatvija.lv, bet izdruku veidā – pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, apmeklētāju pieņemšanas laikā. Apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 3. janvārī 17.30 Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4 – “zaļajā” (epidemioloģiski drošajā) režīmā, uzrādot sertifikātu.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt, sūtot e-pastu uz pasts@tukums.lv,  parakstot ar elektronisko parakstu; elektroniski portālā www.geolatvija.lv vai    pa pastu (pasta zīmogs līdz 05.01.2022.), adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, kā arī klātienē – Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jebkurā pagastu pārvaldē darba laikā.