Teritorijas plānojuma apspriešana Lapmežciemā

 27. Jūn, 2024  18:00

Tukuma novada teritorijas plānojums nule kā – 27. jūnijā 18.00 – nodots sabiedriskajai apspriešanai; Lapmežciema tautas namā paredzēta arī klātienes tikšanās. Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar dokumentu. Var izteikt arī savus priekšlikumus, kas sūtāmi uz novada domi vai arī pagasta pārvaldi. Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildu informāciju par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iegūt Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kontaktpersona Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tālr. 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv, vai SIA «Reģionālie projekti» projektu vadītāja Laine Šildere, tālr. 29385358, e-pasts: laine.sildere@rp.lv).