Svecīšu vakars Viesatās

 19. Nov  00:00

Svecīšu vakari  Viesatu pagastu kapos plānot 19. novembrī.