Sporta un pagasta svētki Viesatās

 22. Aug  04:30

  1. augustā visi aicināti uz Viesatu pagasta – sports svētkiem.

4.30 – Makšķerēšanas sacensības, tikšanās pie Viesatu upes laivu piestātnes (nepieciešama makšķerēšanas atļauja).

8.00 – Makšķernieku apbalvošana pie Viesatu kultūras nama.

9.30 – Reģistrēšanās uz komandu spēlēm Viesatu birzītē (komandā divas meitenes, trīs puiši. Dalības maksa – 1,50 EUR no personas, pieteikšanās pie Agitas līdz 21. augustam pa tālr. 20249771).

10.00 – Sporta svētku atklāšana. Būs iespēja spēlēt volejbolu, strītbolu, « Desas», « Mušiņa», « Slapjā bļoda», šautriņas , stafete, virves vilkšanu u.c. individuālās disciplīnas (komandas dalībniekiem vēlam ņemt līdzi maiņas drēbes).

no 19.00 līdz 24.00 – Viesatu Birzītē « Atpūtas vakars» pie galdiņiem kopā ar grupu « Es un Viņš» (pie viena galdiņa 8 cilvēki, galdiņu rezervācija obligāta pie Agitas pa tālr. 20249771).