Saulstāvji Smārdē

 18. Jūn, 2023  21:00

Deju kopa «Tautasdziesma» Smārdē 18. jūnija vakarā aicina uz kopīgu latvisko tradīciju izzināšanu un Vasaras Saulstāvju uguns iedegšanu «IR OPEN» kultūrvietā Smārdes pagasta »Mazpūcēs». Pulcēšanās ap 21.00, līdzi paņemot kādu ozola zaru, ko iepīt kopējā vītnē. Katram ugunsrita dalībniekam lūgums paņemt trejdeviņu augu pušķīti, ko atdot ugunij. Tāpat var paņemt pērnos vainagus un pušķus. Dalībniekiem vēlami tautastērpu elementi, kā arī iespēju robežās neliels cienastiņš. Vairāk informācijas: 26701015.