Sarunas Tukuma muzeja «Pils tornī»

 13. Nov  17:00

13. novembrī 17.00 pilsētas vēstures muzejā «Pils tornis» notiks sarunu cikla «Aizkadri» otrā tikšanās, uz kuru aicināti masu skatu dalībnieki, kuri piedalījušies Tukumā uzņemtajās kinofilmās. Līdzi jāņem fotogrāfijas vai citi materiāli. No 2. novembra galerijā «Durvis» izstādē «Ienāc!» apskatāmas Ilzes Pauliņas gleznas un Velgas Melnes keramika.